kristen

Våga vara andlig!

Vi lever i ett samhälle där ordet Gud oftast tillskrivs kristendomen och många väljer bort religioner idag eftersom de ofta misstolkas, används för att kontrollera människor och hemska handlingar utförs i religioners namn. Religioner behöver andlighet men andlighet behöver inte religioner. Du kan välja att tro utan att välja religion. Jag tror inte att Jesus var kristen, Mohammed muslim och Buddha buddhist när de knallade omkring här, religionerna skapades efter dem för att försöka sammanfatta all den visdom de spred omkring sig. Och som allt som människan skapat, vi kan vinkla det åt alla möjliga håll. 

Fler och fler törstar efter en djupare mening, efter vägledning och tillit men vill inte inrätta sig i religionernas system, det är okej. Våga vara andlig ändå! 

Våga be om hjälp, våga lyssna på svaren. Våga lyssna inåt istället för alltid utåt. Våga lita på känslan, på intuitionen, på vägledningen. Våga utforska din andlighet, på ditt sätt. 

Med all min kärlek, 

Helena

Tro kallas tro för en anledning

Jag växte upp i en kristen familj och spenderade de flesta av mina söndagar i kyrkan. Även om jag inte tror på allt som står i Bibeln så är jag så tacksam för det stöd min tro alltid har gett mig. I tonåren behövde jag ofta försvara min tro av olika anledningar. När jag kände som att jag blivit intryckt i ett hörn av människor som ville ha vetenskapliga bevis och logiska resonemang för vad jag hävdade att min tro gjorde för mig hade jag alltid samma svar: Jag kan inte säkert veta att min tro är på riktigt. Men det absolut värsta som kan hända är att när jag dör, så händer ingenting, jag ligger där och ruttnar i jorden. Då kan vem som helst komma och knäppa mig på näsan och säga "Jag sa ju det, din tro var inte på riktigt" och de är välkomna då, jag bryr mig inte. Det enda som då har hänt är att jag har fått leva ett helt liv i trygghet.

Min tro växer sig starkare varje dag och min religion är Kärleken. Jag tror på en högre makt, universum, Gud, alltet, änglar, vadhelst du vill kalla det. Det hjälper mig och guidar mig och ger mig tecken varje dag. Jag vet inte om det jag tror på är på riktigt, jag har inga logiska fakta, fast många andliga sådana. Tro kallas för tro av en anledning.

I grew up in a Christian family, spending most of my Sundays in church. Even though I don't believe in everything that is written in the Bible I'm forever grateful for the support my faith has always given me. 

When in my teens I often had to defend my beliefs for various reason. Whenever I felt cornered by people wanting logic reason or scientific proof for what I was claiming my faith did for me, I always had the same response: I can't know for a fact that my beliefs are true. But the absolute worst thing that could happen is that when I die, nothing happens and I lay there rotting in the ground. Then, whoever wants to come and tell me "I told you so, your faith was all a lie", are very welcome, I won't mind. The only thing that would have happened in that case is that I will have lived a whole life feeling loved and taken care of".

My faith is growing stronger everyday and my religion is Love. I believe in a divine order, the Universe, God, a higher power, angels, whatever you want to call it. It helps me and guides me and gives me signs daily. I don't know that what I believe is true, I have no logic facts, although lots of spiritual ones. Faith is called faith for a reason. 

 

With all my love,

Helena

From spiritual entertainment to courageous action

Citatet kommer ifrån fantastiska Mastin Kipp och det har verkligen fastnat hos mig. Jag växte upp i en kristen familj med mycket andlighet. Någonstans längs vägen insåg jag att religion inte är min sanning och det fick mig att stänga av även min andlighet vilket gjorde mig ganska vilsen under några år. Efter att ha hittat tillbaka till min sanning och den stora portion andlighet som är en del av den har jag ibland fastnat i det Mastin kallar spiritual entertainment eller andlig underhållning. Jag kan ibland frossa i andlighet och tar åt mig av allt jag kan hitta. Det kan förstås vara jättebra, så länge jag också vågar agera, ta courageous action, i linje med min andlighet varje dag. Det är ju där den stora förändringen kommer, i mitt egna liv men också i vad jag kan bidra med i världen.

Det var därför jag startade den här bloggen. Det är därför jag meditera mycket mer nu. Det är därför jag säkerställer att vi pratar om Kärlek framför rädsla i styrelserummen. Det är därför jag är mer modig när det handlar om att dela med mig av det jag tror på och få ut mitt budskap. Och belöningen är fantastisk, både i tankar, känslor och händelser i mitt liv.

Jag älskar fortfarande andlig underhållning, att få all inspiration jag kan, men jag stannar inte där. Jag säger som Mastin: "Take action and make it real".

This beutiful lesson I got from Mastin Kipp and it's been really important to me.

I grew up in a christian environment with a lot of spirituality. Somewhere along the way I realized that religion was not my truth and that made me shut off my spirituality as well for a few years leaving me astray. After rediscovering my truth and the huge chunk of spirituality that came with that I've sometimes got caught in spiritual entertainment. I sometimes go on spiritual frenzies and really gulp all I can find. And that's all golden, as long as I take courageous action that is aligned with my spirituality in my daily life. For me, that's where the big shifts come, in my personal life and also in my contribution to the world.

That's why I started this blog. That's why I meditate a lot more now. That's why I make sure to talk about Love instead of fear in my management team. That's why I'm more fearless when it comes to sharing what I believe in and getting my message out there. And the rewards are so awesome, both in thoughts, feelings and events.

I still love spiritual entertainment, getting all the inspiration I can get, but I'm not going to stop there. As Mastin always says: "Take action and make it real".

IMG_3528