kost

Vi kan reglera vår egen energi

Vi skyller oftast på tidsbrist i våra liv när det egentligen handlar om brist på energi. Om bara energin räckte längre tror jag att vi skulle kunna göra mer av det vi behöver och vill. Men hur reglerar vi då vår egen energi? Genom att göra mer av det som fyller på vår energi och mindre av det som förbrukar vår energi. Enkelt ;) En del är fysisk. För att optimera vår energi behöver vi;

1. God sömn. 7-10 timmar beroende på vem du är och helst ska vi sova mellan 22 - 01 för att bäst återhämtning.

2. Bra mat. Näringsriktig mat med regelbundna mellanrum, 3 huvudmål och mellanmål däremellan. Fokus på mat från växtriket och undvikande av socker, gluten, mjölkprodukter, rött - och fläskkött som sätter igång små inflammationer i kroppen som kräver en massa energi av oss.

3. Rörelse. 30 minuter om dagen där pulsen går upp och ett par pass i veckan där musklerna tröttas ut. Genom träning fyller vi på med cannabionoider vilka ger oss välbefinnande och höjer vår energi och får dessutom utlopp för kortisolet som annars stjäl vår energi.

4. Stresshantering. Att göra tusen saker samtidigt, att rusa från det ena till det andra och aldrig riktigt vara närvarande och lugn där vi är förbrukar förstås massor av energi. 

5. Lära känna oss själva. Punkterna 1-4 gäller för alla men det finns också mycket som är unikt för just dig. Vad får dig att lysa upp? Vilken aktivitet kan du slukas upp av i timmar och helt glömma bort tiden? När känner du dig som mest levande? I vilka sammanhang och med vilka personer känns det som att du "sitter på laddning"? Gör mer av det!

Regleringen av vår energi sitter förstås också mycket i vårt huvud och de känslor vi ger utrymme i våra liv. Jag har hört många vittna om att de år ut och år in har känt sig trötta och hängiga och aldrig riktigt utsövda även om de gjort allt rent fysiskt för att reglera sin energi. Samtidigt går de och bär på bitterhet för en gammal oförrätt, vägrar förlåta någon från de förflutna eller ägnar otroligt mycket tid åt att oroa sig för framtiden och förutsätter att det mesta kommer att gå åt pipsvängen. När vi ägnar nästan all vår energi på självhat, att om och om berätta för oss själva att vi inte är värda någonting och att någon snart kommer att upptäcka det och att vi då kommer att bli ensamma och utstötta. Det är klart vi blir trötta!

Först när vi har hittat sätt att släppa taget, att förlåta, acceptera eller vara mer i nuet, då känner vi att energin kommer tillbaka. Vi vaknar utsövda på morgonen, blir friskare och känner att vi har energi över till att göra det vi älskar. 

Har du koll på vart din energi tar vägen? Vet du vad som är energitjuvar i ditt liv och var du tankar energi?  

 Med all min kärlek,

Helena

Enzymer för att bryta ner maten

Det finns mycket att säga om enzymer och jag är ingen expert, men jag vet detta: de är extremt viktiga och sedan jag började ägna mina mer uppmärksamhet så har min matsmältning förbättrats avsevärt. Enzymer är aktiverade proteiner som faktiskt gör allt arbete inuti våra celler. De är katalysatorer som startar den fysiologiska process som håller oss vid liv och vid god hälsa. Vi behöver enzymerna för att producera energi, absorbera näringsämnen, regulera våra hormoner, läka skador och göra oss av med gifter. Vi har kartlagt mer än 5 000 enzymer sedan 1930-talet och de är kategoriserade som metabola-, matsmältnings- och matenzymer.

Eftersom vår mat idag är starkt processad, vi äter mycket syntetiska läkemedel och vår livsstil är full av stress så har de flesta av oss obalans i enzymerna vilket skapar mag- och tarmproblem. otillräckligt näringsupptag och massor av infektioner.

Det jag försöker göra för att hålla mina enzymer i balans, förutom att hantera min stress, äta bra och träna tillräckligt, är följande;

 • Jag tuggar min mat (och det jag dricker). Förutom att komma ihåg att min mage inte har några tänder så är det också viktigt för att sätta igång den enzymproduktion som behövs för att smälta maten i magen. När jag dricker smoothies så lägger jag på topping för att jag ska komma ihåg att tugga. När jag dricker en grön juice gör jag det långsamt och trycker upp tungan mot baksidan över övre tandraden eftersom det stimulerar salivproduktionen mellan klunkarna. Jag försöker också att inte tugga tuggummi för länge eftersom det stimulerar salivproduktionen i onödan, och slösar således med mina värdefulla enzymer.
 • Jag äter raw food, eller rå mat. Enzymer är känsliga rackare som dör vid upphettning, så jag försöker äta så mycket mat som möjligt rå. När jag äter tillagad mat försöker jag börja med något rått, som en morot eller en sallad, för att sätta igång enzymproduktionen som behövs för att smälta den tillagade maten som sedan kommer. Mat med extra mycket enzymer är avokado, bananer, dadlar, kiwi och extra virgin olivolja.
 • Jag blötlägger nötter och frön. Jag skulle inte säga att jag är särskilt bra på detta men jag gör det när jag kommer ihåg och har tid. Nötter och frön innehåller massor av enzymer men också en massa ämnen som gör att vi inte kan ta upp dem ordentligt. När vi blötlägger dem så aktiverar vi dem så att vi lättare kan ta upp de värdefulla enzymerna.
 • Jag tar cellenzymer som ett kosttillskott. En vanlig dag tar jag en till frukost. Har jag ätit riktigt tung mat så tar jag ett par extra. Som med alla kosttillskott tycker jag det är viktigt att gå till en riktigt bra hälsokostaffär och köpa en välkänt märke som inte använder för mycket tillsatser i tillskotten.

Jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa dig i att ge dig in i enzymernas värld och undersöka hur dina mår!

There's a lot to be said about enzymes and I'm no expert, but I do know this; they're extremely important for digestion and since I started paying attention to the enzymes mine has improved dramatically.

Enzymes are activated proteins that actually do all the work in our cells.  They are catalysts that start the physiological processes that keep us alive and well. We need the enzymes to produce energy, absorb nutrients, regulate our hormones, heal wounds and remove toxins. We have discovered more than 5 000 enzymes since the 1930s and they are categorized in metabolic-, digestive- and food enzymes.

Because our food today is highly processed, we eat lots of medications and our lifestyle is filled with stress, lots of people have imbalanced enzymes which causes stomach or gut problems, insufficient absorbing of nutrients and lots of infections. 

What I try to do to keep my enzymes in balance, aside from managing stress, eating well and getting enough exercise, are the following;

 • Chewing my food (and my drinks). Aside from remembering that the stomach has no teeth, chewing is also important to start producing the enzymes necessary to digest the food. When I drink smoothies I put a topping on to remember to chew. When drinking a green juice I do it slowly and press my tongue against the back of my front teeth to stimulate the production of saliva between the zips. Also, I try not to chew my gum for too long since that stimulates the saliva production in vain, wasting precious enzymes.
 • Eating raw food. Enzymes are fragile and when heated they are destroyed so I eat as much raw food as possible. When eating a heated meal I try to start with something raw, like a side salad or a carot, to get some food enzymes in there and help the digestive enzymes going before the rest of the food goes down. Food with extra enzymes include avocado, grapes, banana, dates, kiwi and extra virgin olive oil.
 • Soaking nuts and seeds. I wouldn't say this is my A-game but I do it whenever I have time. Nuts and seeds contains lots of enzymes but also lots of compounds that prevent the enzymes from working properly. By "activating" them through soaking the for some hours the enzymes are more easily accessible.
 • Taking digestive enzyme supplements. On a normal day I take one with breakfast every morning. If I have eaten a heavy meal I take extra ones. As with any supplements I think it's important to go to an accredited health store and make sure you get the best ones, whole-food based and free from binders and fillers. 

I really hope this lesson serves you in looking into how your enzymes are doing.  

 

With all my love,

Helena

 

Sanningen bakom mitt läkande

Inlägg nummer 100 och lika många lektioner jag har lärt mig har skrivits ner. Det är verkligen ett privilegium att få reflektera över min resa så här långt och lära mig mer om den genom att sammanfatta mig i dagliga små munsbitar. Jag känner mig så välsignad med den här resan och tacksam för dig som supportar mig och som förhoppningsvis själv får några insikter och lärdomar längs vägen.

  Jag tänkte att det vore passande att fira 100 genom att dela med mig av min egna sanning om anledningen till mitt läkande. När jag pratar med andra om min resa så hamnar mycket fokus på den fysiska biten av det, särskilt min diet. Själv tror jag att det endast är en liten del av sanningen. Jag tror att mitt läkande handlar om dessa huvudteman, i ordningen angiven;

  1. Att lära mig att älska mig själv. Acceptera och förlåta mig själv. Utan det hade mitt läkande inte varit aktuellt alls eftersom jag inte hade trott på att jag var värd det.
  2. Flytta fokus från sjukdom till hälsa. Jag fokuserade, under så många år, på vad som var fel på mig snarare än att fokusera på det som var friskt och hälsosamt. Att tro att hälsa och välmående är mitt naturliga tillstånd och att allt annat handlar om obalans har gjort all skillnad.
  3. Lita på min andliga vägledning. Närhelst jag flyter för långt bort ifrån Kärleken (vilken är min religion) tappar jag fotfästet och tar dåliga beslut för mig själv och min hälsa. Det här handlar, för mig, även om yoga, meditation och att be om hjälp.
  4. Att välja kärlek framför rädsla. När jag möter rädslan, så väljer jag kärleken. Det här har även verkligen hjälpt mig i min stresshantering vilket jag tror har varit så viktigt eftersom stress ligger bakom så mycket inflammation och sjukdom.
  5. Få ordning på min fysiska hälsa. Det är här kosten, sömnen, träningen och kosttillskotten kommer in. Det är förstås så otroligt viktigt för läkande, men jag tror samtidigt att det andra måste komma först.

  Om du kämpar med obalanser eller sjukdom i ditt liv, säkerställ att du tittar på helheten; kropp, själ och sinne. En obalans på ett område kommer att påverka de andra. Om du kan få balans inom alla områden kan du läka på riktigt.

  So, we've come to page 100 of the book of 2015 and the same number of my life lessons put into print. It's a real privilege for me to be able to reflect upon my journey so far and to get to learn more about it by scribbling it down into daily munch bites. I'm so truly blessed with this journey and grateful for you who is supporting me and hopefully getting some insights and learnings also along the way. 

  I thought it would be fitting to celebrate one hundred with sharing my own belief about why I have healed. When talking about my journey a lot of focus is put on the physical part of it, specifically my diet. Personally, I think that is only one small piece of the puzzle. I think my healing is about these main themes, in this order;

  1. Learning to love myself. Accepting myself and forgiving myself. Without this, I don't think healing would have come to be at all because I wouldn't have believed I was worth it.
  2. Shifting my focus from sickness to health. For so many years I was focusing on what was wrong with me rather than looking at everything that was well and healthy. Believing that my natural state is health and that everything else is just imbalance makes all the difference. 
  3. Relying on my spiritual guidance. Whenever I drift too far away from Love (which is my religion) I loose track and make the wrong decisions for myself. This also includes meditation, yoga and prayer. 
  4. Choosing love over fear. Whenever I see fear, I choose love. This has also helped me manage my stress levels which I think is a huge part of my healing because stress is a big factor in a lot of inflammation and disease.
  5. Getting my physical health in order. Here's where the diet, the sleep, the exercise and the supplements come in. It is oh, so important, but the other things needs to come first. 

  Are you struggling with imbalance or disease in your life, make sure to look at the whole picture; body, mind and spirit or soul. An imbalance in one area will affect the rest. Heal all areas and you can heal your life.

   

  With all my love,

  Helena

  Ibland behöver det bli värre innan det kan bli bättre

  Jag är ingen pessimistisk person, det här är något jag vet av erfarenhet. Speciellt när det gäller förändringar i kosthållningen. När jag, över en natt, tog bort nästan allt från min diet, från socker till kaffe till mjölk till salt, så kände jag definitivt av det. De två första veckorna var verkligen inte trevliga med huvudvärk, illamående och låg energi. Det var alla gifter som behövde komma ut och min kropp behövde läka sina beroenden. Man kan ju tycka att den som planerade den timingen inte var så smart eftersom det ju är i början av en livsstilsförändring, när vi verkligen behöver supporten som bäst, som vi inte får den.

  Jag slutade med socker igen för ett par månader sen, ingen mörk choklad, inga gluten- och mjölkfria desserter eller glutenfri lakrits. Även om jag trodde att jag verkligen inte åt mycket av det så fick jag huvudvärk i alla fall i några dagar. Det kanske är så det är. Nu när jag vet att jag kommer att få en förstförsämring så är det lättare att vara förberedd. Jag blir också mer motiverad av att veta att ju sämre jag mår i början, desto mer skit hade jag i kroppen som behövde komma ut.

  Ibland behöver det bli sämre innan det kan bli bättre.

  I am not a pessimistic person, but I know this from experience. And it especially applies to changes in your diet.

  When I, quite dramatically, ruled out almost everything from my diet, from sugar to coffee to dairy to salt, I definitely felt it. The first two weeks weren't really pleasant with headaches, nausea and low energy. It was all the toxins that needed to get out and my body needed to heal from the addictions. One might think that the timing wasn't really clever from whoever planned this because it's definately in the first days you need the best support in dealing with the cravings, and it's just that you're not getting. 

  I just quite sugar again, no more dark chocolate, gluten- and dairy free desserts or glutenfree licorice. And though I hadn't had a lot of that, the headaches stuck around for a few days. I guess that's just the way it is. But, for me, it definately helps to know what to expect and to prepare for it. And I also get more motivation from knowing that the worse I'm feeling the more toxins I was having before.

  Sometimes it needs to get worse before it can get better. 

   

  With all my love,

  Helena

  Learn the rules like a pro so you can break them like an artist

  Det sägs att Pablo Picasso sa det. Bra sagt. När jag började den här livsstilsförändringen så var jag verkligen noga och fick panik om jag missade en enda detalj i min kosthållning. På ett sätt tror jag att just det var en av framgångsfaktorerna för att min kropp skulle hitta tillbaka till hälsan, samtidigt som ju stress också skapar inflammation och det var ju just det jag försökte läka.

  Jag tror jag har hittat en balans nu. Jag får inte panik över något även om min kosthållning fortfarande är ganska strikt. Men ibland så är det svårare än annars att verkligen leva som jag lär och när det händer så stressar jag inte upp mig så mycket över det. Jag känner min kropp, min hälsa och jag vet vad den behöver men jag försöker att inte aktivera en stress respons när jag inte alltid kan ge den det den behöver. Det skulle bara trigga inflammationen ännu mer.

  Och varje gång jag väljer att spåra ur lite, genom att äta pommes frites eller mörk choklad med socker, så ser jag till att njuta av det, ordentligt. Jag tar emot det helt och fullt utan att känna skuld. Det är min kropp, min hälsa och mina val.

  Jag är VD i mitt liv och min hälsa så jag låter inte andra bestämma när jag ska bryta mot reglerna. Det är mitt val och även mitt ansvar att hantera eventuella konsekvenser.

  It was Pablo Picasso who said that. Well said.

  When I started on this food journey I was really notorious about everything and I really freaked out if I missed out on one single detail in my food regimen. On the one hand, I think that was one of the keys to my success in getting back to health. On the other hand, stress also causes inflammation which was the very thing I was trying to heal.

  I think I've found a balance now. I don't obsess about anything although my diet still is quite strict. But, there are times and places when it's harder to live perfectly true to my beliefs and when that happens I don't freak out anymore. I know my body, my health and I know what it needs but I try to make sure not to alert my stress response whenever it doesn't get it. Because that's just a way of triggering the inflammation even more. 

  And whenever I decide to go off track for a little bit, eating french fries or dark choclate with sugar in it, I make sure I enjoy it. I make that a special occasion and I embrace it all fully, without feeling guilty about. It's my choice, my health and my happiness.

  I'm the CEO of my life and my health, so I don't let other people decide when it's okey to break the rules. That's for me to decide and for me to handle potential consequences. 

  With all my love,

  Helena

  Superfoods - ett sätt att ge min kropp en extra fördel

  När vi pratar om att läka genom vår kosten är det mycket snack om mat som vi ska utesluta för att kunna vara friska. Jag tror att det vi lägger till är lika viktigt, om inte mer viktigt. Det handlar om att ge kroppen den energi, de näringsämnen och de verkningsämnen som den behöver för att återfå sin naturliga balans. Förutom att boosta min kosthållning med hög kavalitativa, ekologisk, råa grönsaker och frukt så ger jag även min kropp superfoods. Det finns ingen enda gemensam definition av superfoods men den vanligaste är att det är mat med få kalorier, små mängder salt och socker men med massor av näringsämnen, antioxidanter och fibrer - med andra ord, den mest värdefulla mat du kan hitta. Bra exempel på superfoods är spirulina, blåbär, havtorn, acai, chlorella och chiafrön. Jag fyller mina smoothies med dem, toppar mina raw food rätter med dem eller äter dem bara som de är så ofta jag kan.

  Jag ser superfoods som en kompensation för alla gifter och föroreningar min kropp utsätts för varje dag. Även om jag lever ganska rent så utsätts min kropp för angrepp via luften, mat jag äter på resande fot, genom att leva i stan, genom stress etc. Antioxidanterna i superfood funkar som en motpol mot och binder de fria radikalerna i föroreningarna jag får i mig. Så jag förser min kropp med ett extra försvar genom superfoods.

  When talking about healing through your foods there's a lot of focus on what you need to take out in order to heal. I think the replacement is just as important, if not more. It's about giving the body the energy, the nutrients and the remedy to restore its natural balance.

  Aside from boosting my diet with lots of high quality, organic, raw fvegetables and fruits I also gift my body with superfoods. There's no one definition of what a superfood is but the most common one is that it's foods with a few calories, salt and sugar and high levels of nutrients, antioxidants and fibers - in other words, the most nutritionally valuable foods you can find. Good examples of superfoods are spirulina, blueberries, buckhorn, acai, chlorella and chia seeds. I boost my smoothies or raw food dishes with them, or just eat them plain as often as I can.

  I see superfoods as a compensation for all the toxins my body is exposed to everyday. Even though I live a fairly healthy life with clean foods I inevitably get exposed to toxins via the air, the food I eat when travelling, by living in a city, by stress etc. All the antioxidants in the superfoods helps counteract and bind the free radicals from the toxins. So I provide my body with extra defense when eating superfoods.

  With all my love,

  Helena

  Sluta räkna kalorier, börja räkna kemikalier

  Jag har varit obekväm med min storlek så länge jag kan komma ihåg. Shit, det låter verkligen sorgligt när jag skriver ut det såhär, men det är sant. Till och med när jag var riktigt tanig som väldigt sjuk tonåring var jag missnöjd eftersom jag kände mig som skinn och ben när alla andra började ha bh. Det, återvände dock snabbt till att jag kände mig för stor igen när jag blev bättre från min ulcerösa colit och gick upp i vikt igen. Jag har gått på oräkneliga dieter och jag har haft många elaka konversationer med mig själv framför spegeln. Sommaren 2012, när jag ändrade min kost av mycket mindre ytliga anledningar så ändrades även det perspektivet. Jag lärde mig mer om hälsa och att det är så mycket mer om vitalitet, förmåga och känslor än om utseende. Jag lärde mig att räkna kemikalier istället för att räkna kalorier eftersom hälsa kommer inifrån.

  Det är viktigare för mig att må fantastiskt än att ha en perfekt kropp och jag blir bättre och bättre varje dag på att älska mig själv precis som jag är. Jag vaknar varje morgon med en massa energi, min kropp är stark och kapabel och det är huvudsaken, att ha förmågan att använda min kropp på de sätt jag behöver för att kunna leva mitt drömliv. Den kroppen får jag genom att göra hälsosamma val avseende vad jag äter, dricker och tänker, att det jag stoppar i mig är rent, naturligt och packat med livskraft.

  I've been uncomfortable with my size for as long as I can remember. God, that's really sad when I write it out like that, but it's true. Even when I was really skinny being really sick when I was a teenager I was unhappy because I felt like skin and bones when everyone else was starting to wear a bra. That, however, quickly changed back to feeling that I was too big again when I got better from my ulcerative colitis and gained weight. I've been on countless diets and I've had a lot of nasty conversations with myself while looking in the mirror.

  In the summer of 2012, when I changed my diet for a lot less superficial reasons that perspective also changed. I learned more about true health and that it's so much more about vitality, ability and feelings than it is about looks. I realized that it's more about counting chemicals than counting calories because real health springs from within. 

  I much rather feel amazing than have the perfect body and I'm learning more and more everyday to love myself just the way I am. I wake up every morning feeling energized, my body is strong and powerful and that's what's important, having the ability to use my body the way I need to in order to live the life I dream of. I get that by making healthy choices when it comes to what I eat, think and feel, and making sure everything I put in is clean, natural and packed with life force.

  With all my love,

  Helena