kortisol

When there's ebb, don't force the flood. Njut av stillheten.

De flesta av oss lever ett extremt hektiskt liv. Ett där alla hjälpmedel för ett enklare liv bara verkar stressa oss mer och mer. Vi påstår att vi inte har tid och våra kortisolnivåer skjuter i höjden. Det är så vi har valt att designa våra liv (om du inte tillhör de få som faktiskt valt att hoppa ur hamsterhjulet för gott). Även det, är förstås ett val vi gjort och gör.

Men, ibland, och av olika anledningar så lugnar livet ner sig. Kanske för att du är sjuk, arbetslös eller mitt emellan två stora projekt. Kanske för att du har valt att låta din själ komma ikapp genom att rensa i ditt schema. Då kan vi lätt stressa upp oss av den enkla anledningen att vi inte kutar omkring som galna vilket är det vi är vana vid. Vad ska jag göra med all den här tiden? Vad är jag värd när jag inte levererar en massa varje dag? Tänk om någon kommer på mig? Får jag vara en del av samhället eller av gruppen när jag faktiskt inte kutar omkring och stressar som alla andra gör?

Jag vet inte om du känner igen i det här eller inte. Kanske är jag bara min egna terapeut när jag skriver detta. För det var precis där jag var i våras i mitt nya jobb, väntandes på floden som jag visste skulle komma. Citatet kom till mig då. When there's ebb, don't force the flood. Tack universum. Jag forcerar inte floden, jag njuter av ebb och jag vet att mitt värde är intakt.

Most of us live an extremely hectic life. One where all the aids for a simpler life just seem to make us stress more. We proclaim that we don't have time and our cortisol levels are sky high. 

This is the way we all have chosen to design our lives (if you're not part of the few that have decided to get off the hamster wheel for good). That too, is a choice. 

But, from time to time and for various reasons, life slow down. Maybe because your sick, or unemployed or in between big projects. Maybe because you've chosen to let your soul catch up by de-cluttering your schedule. It's easy to start stressing about the fact that you're not running around like a mad person. What am I supposed to do with all this time? What am I worth when I'm not producing a lot of content everyday? What if someone finds out? Am I allowed to be part of the crowd, of society, when I'm not stressing like everyone else. 

I don't know if you can relate to this or not. Maybe I'm just being my own therapist right now. Because this is exactly where I am in my new job, waiting for the flood that I know will come. And this quote came to me. Thank you Universe. I'm not forcing the flood, I'm enjoying the slow, knowing my worth is intact. 

With all my love,

Helena

En sur kropp är full av inflammation

En av de första saker min näringsfysiolog berättade för mig var vikten av pH balans för att ge kroppen en chans att läka sig själv och det är också en av lärdomar som verkligen har förändrat min syn på mat. pH-skalan mäter hur sur eller basisk ett ämne är från 0-14. Sju är neutralt, under sju blir surare och surare och över sju mer och mer basiskt. Balansen är det viktigaste och det optimala pH-värdet i blodet är 7,4.

Mycket av vår "standardmat" idag, såsom processad mat, socker eller industrialiserat kött, är riktigt, riktigt surt. Det sura kan leda till inflammation, allergier, matsmältningsproblem och många kroniska sjukdomar som älskar det sura (liksom även cancerceller gör). Den miljö vi lever i, kemikalierna vi använder och stress påverkar också pH-balansen åt det sura hållet.

Jag försöker se till att jag ger min kropp så mycket basisk mat som möjligt varje dag för att ge den en chans att hålla balansen och jag tror att det har haft en stor inverkan på min hälsa.

keep the balance and I truly believe this is one huge contribution to my health today.

1. Jag dricker massor med vatten för att rensa systemet från surhet och jag försöker börja min dag med ett stort glas citronvatten eftersom citron är ett av de mest basiska födoämnen vi har när det väl är i kroppen.

2. Jag fyller på med grönt varje dag; spenat, grönkål, vetegräs, groddar och över huvud taget mycket frukt och grönsaker eftersom det är basiskt. Jag försöker också fokusera på näringstät mat med massa vitaminer, mineraler och syre eftersom det hjälper kroppen att bli mer basisk.

3. Jag försöker hantera min stress, säkerställa att jag får mina åtta timmars sömn och jag tränar en hel del för att undvika de "sura hormonerna" kostisol och adrenalin.

Jag tror verkligen att en basisk livsstil kan göra underverk för vår hälsa, så om jag skulle rekommendera något generellt till alla så är det att se över hur sur din kropp är. Det finns massor att läsa om det här på nätet (bland annat den här intressanta forskningen om basisk mat) och det är enkelt att testa din pH-balans hemma.

One of the first thing my nutritional therapist told me was the importance of pH balance to give the body a fair chance of healing itself and that is also one of the lessons that has really transformed my way of thinking about food.

The pH scale measures how acidic or alkaline a substance is and ranges from 0-14. Seven is neutral, below 7 is increasingly acidic, above increasingly alkaline. Balance is everything and the optimal pH for the blood is around 7,4.

Most of our standard foods today, like processed food, sugar or factory farmed animal products, are highly acidic. This can lead to inflammation, allergies, bowel issues and many chronic diseases because they thrive in an acidic environment (and so does cancer cells). The environment we live in, chemicals we use and stress also affects our pH balance in the acidic direction.

I try to make sure to give my body as much alkaline foods as I can everyday to give it a chance to keep the balance and I truly believe this is one huge contribution to my health today.

1. I stay hydrated to help cleanse the system from acidic substances and I try to start my day with a big glass of lemon water because lemon is one of the most alkaline foods you can get once it's in your body.

2. I pack my body with greens everyday; spinach, kale, wheat grass, sprouts, and in general lots of fruits and vegetables which are highly alkaline. I also try to focus on foods with lots of vitamins, minerals and oxygen cause it helps the body alkalize.

3. I try to manage stress, get my eight hours of sleep and exercise a lot to avoid too much acid-forming hormones such as cortisol and adrenaline.

I really believe that an alkaline lifestyle can work miracles on our health, so if there is one thing I generally recommend it is to look into how acidic your body is. There's lots to read online (read this Interesting analysis of research on alkaline diets) and easy to test the pH level at home.

With all my love, Helena