konsekvens

När förändring är det enda alternativet

Jag var på en konferens för några veckor sedan där ganska omfattande förändringar för en stor organisation presenterades. Vi har nog alla på olika sätt upplevt motstånd mot förändring, när vi helst vill fortsätta som förr, i trygga fotspår. Men moderatorn ställde en väldigt viktig fråga som jag tror vi alla kan behöva ställa oss själva ibland; Vilka är konsekvenserna av att förbli, att inte förändras?  Ibland kan vi fastna i motståndet och längtan till hur det varit, men tänk om hur det varit inte längre finns? Tänk om icke-valet inte finns? Tänk om att stå still inte är ett alternativ? 

I just det här fallet blev det tydligt att valet att inte förändras hade långt värre konsekvenser än att aktivt välja förändring och därmed blev det lättare för alla inblandade att hoppa på tåget. 

Plattformen är det som står kvar när tåget har gått. 

Om du vet att en förändring behövs men du känner motstånd, ställ dig frågan; Om jag säger nej till den här förändringen nu, vilka konsekvenser får det, idag, imorgon, om en vecka, om ett år? 

Förändring känns ofta läskigt eftersom vi inte vet vad som väntar oss på andra sidan. Det är då vi behöver komma ihåg att vi aldrig vet vad som väntar i nästa sekund, med eller utan förändring. 

Med all min kärlek,

Helena