hjälp

Vi behöver varann

Tänk om livet ibland är svårt för att vi ska bli påminda om att vi behöver varann. Det är inte meningen att vi ska behöva göra det här själva, då hade vi inte varit så många.  Det här är verkligen något jag behöver påminna mig själv om och om igen. Jag har alltid haft en tendens att krypa in under ett träd och gömma mig när livet är som tuffast. Men vi behöver varann, det är okej, det är meningen. Ibland kanske vi till och med kan hamna i en knipa för att bli påminda, ensam är stark men vi är starkare tillsammans. 

När jag behöver övertyga mig själv om att det är okej att be om hjälp, att det är starkt att visa sig svag och att jag inte behöver klara allt själv, så tänker jag på vilket privilegium det är för mig att få hjälpa någon annan. Att få finnas där. Varför ska jag då inte unna någon annan att få finnas där för mig? 

Ta hand om dina nära men låt även dem få ta hand om dig! 

Med all min kärlek, 

Helena

Den största styrkan är att våga visa svaghet

Det var ett tag sen jag skrev om detta sist och när jag läser förra inlägget så inser jag också hur mycket jag vuxit och stretchat min komfortzon sedan dess. Då hade jag precis blivit offentlig med min blogg, då hade jag bara börjat glänta lite på dörren till hela mig i alla sammanhang. Mycket har hänt sedan dess och jag vågar vara lite mer av mig varje dag. Men utvecklingen fortsätter, vi blir aldrig klara. De senaste veckorna har jag verkligen utmanats i att våga visa mig svag, våga göra mig sårbar, våga be om hjälp. Vi är här tillsammans, för att hjälpa och stötta varann. Det är inte meningen att vi ska klara av allt själva. Visst, vi har makten och ansvaret över våra egna liv och vi bär på så mycket mer kraft än vi ofta tror, men det betyder inte att vi behöver göra det själv. 

Jag är styrelseordförande men min styrelse har även andra medlemmar som är rådgivande. Ibland tar vi gemensamma beslut och ibland behöver jag ta beslutet själv, givetvis efter att ha lyssnat in synpunkter och tankar. Jag har även ett team av experter runt omkring mig som jag kallar in vid behov; terapeuter, magiska healers, läkare, näringsterapeuter och inspiratörer. De kan mer än mig inom de områden de är verksamma och de kan hjälpa mig med sådant jag inte själv klarar av. Även om jag är både VD och styrelseordförande i mitt liv så skulle jag inte klara mig utan dem omkring mig och jag kan äntligen ärligt säga att jag heller inte vill ha det på något annat sätt. 

Tack finaste jordänglar för att ni finns i mitt liv!

Med all min kärlek,

Helena

Vad du än går igenom just nu - du är inte ensam

Något av tuffaste, har jag tyckt, i mina djupaste dalar, har varit känslan av isolering. Jag har ofta känt mig ensam mitt i allt, som att ingen kan förstå och ingen annan någonsin varit med om samma sak. Men vi delar den mänskliga erfarenheten. Vad du än går igenom just nu och vad du än känner, det finns andra som känner precis samma sak. Du är inte ensam. Bara vetskapen kan vara en tröst men jag tror också öppenhet är en viktig ingrediens. Så ofta har jag blivit förvånad över hur lika våra erfarenheter är när vi väl kommer till kärnan, men någon behöver vara den som vågar öppna upp. 

Var den som vågar. Be om hjälp. Berätta hur du mår. Visa din sårbarhet och andra runtomkring dig vågar göra samma sak. Det gör den mänskliga erfarenheten lite mindre ensam. 

Och som alltid, det bästa botet mot hjälplösheten är att hjälpa någon annan. När jag känner mig hopplöst hjälplös försöker jag sträcka ut en hand och hjälpa någon annan, det funkar varje gång. När vi kan hjälpa någon annan i deras erfarenhet finner vi kraften att också hjälpa oss själva och vi får även stöd tillbaka.  Med all min kärlek, Helena

Tecken från universum

Det finns de som säger att när siffran 111 (vilket är numret i ordningen på det här inlägget) dyker upp så är det ett tecken från änglarna som säger att universum är i linje med ditt liv. Vi behöver vara medvetna om våra tankar och känslor i den stunden eftersom det vi tänker och känner kommer att manifesteras i våra liv. Så, vad tänker du på just nu? Är det en tanke eller känsla som är empowering, som hjälper dig att leva det liv du vill leva? Om inte, kanske det är dags att ändra den till något som stöttar dig.

Jag har alltid trott på tecken även om avsändaren av tecknet har förändrats under min livstid. När jag var liten älskade jag att vandra omkring i skogen och leta efter tecken, och jag valde alltid väg efter min intuition. Och jag hittade alltid min väg och små mirakler längs den.

Jag tror än idag, och troligtvis ännu tydligare än då, att universum kommunicerar med oss på olika sätt. Jag tror att fjädrar är tecken från änglarna som berättar att vi har deras stöd. Jag tror att ett mynt på gatan är ett tecken på god lycka. Men främst tror jag unviersum kommunicerar genom min intuition och min inre vägledning. När jag behöver ta stora beslut vet jag att det blir bäst om jag tystar ner bruset. Ibland ställer jag frågan högt och får någon form av tecken för vilken väg jag ska gå. Det faktiska tecknet kan vara vad som helst, det är vad min intuition säger mig om tecknet som är det viktiga för mig.

Känner du att du har en vägledning? En inre GPS? Om du inte utforskat det ännu, ställ din fråga eller be om vägledning, vad som händer kanske förvånar dig.

Some say that when the numbers 111 show up it's a message from the angels saying that the universe is aligned with our life. We also need to be aware of our thoughts and feelings at that very moment, because they will manifest in our lives.

So, what's on your mind right now? Is it a thought or feeling that is empowering to you, helping you to live the life you want to live? If not, you might want to change it to something that is supporting you.

I've always been a believer of signs. However, the origin of the message might have changed under my lifetime. When I was a kid I loved walking around in the woods looking for signs, taking the direction I felt I was urged to. Always finding my own ways and little miracles along the way. 

Still today, and maybe stronger than ever, I believe the universe is communicating with us in various ways. I believe that feathers are messages from the angels, telling me I'm supported. I believe finding a coin is a sign of good luck. But most of all I think it communicates through my intuition and my inner guidance system. Whenever I need to make a decision I know the best results always come when I quiet down. Sometimes I ask a question out load and I will get some sort of sign on what to do. The actual sign can be anything, it's what my intuition tells me about the sign that is most important to me. 

Do you feel you have a support system? An inner GPS? If you haven't explored it, just ask your question or for help, what happens might surprise you.  

With all my love,

Helena