glädje

Vi är mer lika än vi är olika

Ibland kan det verkligen vara en utmaning att förstå andra människor, men som jag skrivit om många gånger förut, så tror jag att vi kan om vi verkligen försöker. Vi är mer lika än vi är olika.  Vi kanske inte alltid förstår reaktionen som känslan triggar men vi har alla känt känslan. Fokusera på den. Var nyfiken på känslan som personen ger uttryck för. Kanske skulle du uttrycka den på andra sätt men det har att göra med dina erfarenheter, din uppfostran och din kultur och det är det som skiljer oss åt, inte själva känslan. 

Ilska kan ta sig uttryck i höjda röster, hårda ord eller utåtagerande, men lika gärna i introversion, tillknäppthet eller tårar. Sorg kan se ut som ilska eller irritation. Glädje kan skapa skuld som ger en ångestreaktion för den som inte tror sig vara värd den. 

Oavsett reaktion så är den ett försök till uttryck av en känslan. Förstå känslan och du kan förstå människan. 

Med all min kärlek,

Helena

Ta ut glädjen i förskott, det värsta som kan hända är att du varit glad i onödan

Jag har verkligen haft en komplicerad relation till hoppet. För mig är det depressionens motsats. När hopplösheten griper tag, kan det kännas som att det inte finns så mycket att leva för, när vi inte längre hoppas, på någonting. Jag vet också det exakta tillfälle då jag tog mig ur den depression jag hade i tidiga tjugoårsåldern, det var när hoppet återvände. Det slog ner i mig som ett blixtnedslag. Även efter min depression hade jag och hoppet en lite knagglig relation. Jag kunde hoppas och hoppas att jag var på väg att bli bättre när jag var sjuk men så snart en läkare sa åt mig att så inte var fallet så blev jag förbannad, både på hoppet och på mig själv. Det kändes som att det var längre att falla ju mer jag hade hoppats. Nu vet jag att det inte handlade om ett illojalt hopp utan om att jag lät någon utanför mig själv diktera mitt liv. Jag tror också att mitt envisa hopp var en av de viktigaste byggstenarna i mitt tillfrisknande.

Jag försöker ha en annan relation till hoppet idag. Jag låter det blomstra och föder det ständigt med härliga fantasier så att det aldrig behöver hungra. Jag vet förstås inte om det kommer att bli precis så som jag hoppas, men jag litar på att det i så fall finns en ännu bättre plan för mig och det värsta som kan hända är ju att jag varit glad i onödan. Och det är inte så pjåkigt tycker jag.  

  Med all min kärlek,

Helena

Lustprincipen

En god vän lärde mig denna för några år sedan och jag tycker verkligen att det är ett fantastiskt förhållningssätt att leva efter. Lust. Livet kommer inte alltid att vara lätt. Vi kommer att förlora människor som står oss nära. Vi kommer att tvingas ifrågasätta våra livsval. Vi kommer att hamna i kriser och trauman längs vår livsväg. Det vet vi. Vi behöver spara på vår kraft och rusta oss för när detta händer. Det gör vi inte genom att läcka energi på småsaker och själva skapa lidande.

Jag vet att jag identifierade redan i tidiga 20-årsåldern att jag ägnade en stor del av min energi åt oro, ältande och dåligt samvete. Det tog dock många år innan jag hittade verktygen för att förändra det. Men, liksom mitt råd är när det gäller att ställa om sin kosthållning, tror jag, även här, att vi gör klokt i att lägga till innan vi börjar ta bort. Tids nog finns det inte längre plats för det vi ville minska på i vårt liv. Liksom jag tror att det är klokt att lägga till en grön smoothie om dagen innan du tar bort snabbmaten så tror jag också att det är klokt att lägga till de härliga tankarna och känslorna innan vi försöker mota bort de mindre härliga.

Lustprincipen handlar om att fokusera på det vi mår bra av och tycker är härligt och göra mer av det. Öka på lusten i våra liv helt enkelt. Det svåra kommer att komma oavsett, det behöver inte vår hjälp på vägen till att skapas. Gör vardagen till en fest. Klä dig i kläder du blir glad av. Kramas. Skratta. Fira stort som smått så ofta du kan. Uppskatta himlen varje dag. Massera dina egna fötter. Garnera din frukost så att den blir vacker. Lyssna på peppig musik på väg till jobbet. Planera in den där resan du alltid drömt om. Säg Jag älskar dig så ofta du känner för det. Le åt en främling. Använd finporslinet ofta. Ta ansvar för din lust, för din glädje och för din egna energipåfyllnad.

  Med all min kärlek,

Helena

Gör mer av det du älskar

Ibland kanske du leker med tanken "om jag bara hade tre månader kvar att leva, vad skulle jag då göra med min tid?". Jag gör i alla fall det. Jag har hört många säga att detsom dyker upp ofta är ganska tankeväckande och ett stort aha. Ändå, går många, efter det lilla tankeexperimentet, tillbaka till sina liv, utan att ändra på någonting, varken i kropp, själ eller sinne. Jag tror dock att upplevelsen blir lite annorlunda för dem som haft allvarliga hälsoproblem. Jag vet att den har det för mig. Jag kommer ofta på mig själv med att tänka Vad kommer det här spela för roll om en vecka, en månad eller ett år eller Det är inte så viktigt som du tror att det är just nu eller This too, shall pass.

Jag tror att mina hälsoutmaningar har hjälpt mig att ta frågan om, vad jag skulle göra med mitt liv om jag bara hade en kort kvar att leva, lite mer seriöst. Att jag faktiskt gör förändringar i enlighet med svaren jag får på den frågan. Att inte ta livet så seriöst. Att sprida kärlek omkring mig som konfetti. Att alltid vara villig att förlåta. Att alltid försöka lämna varje situation eller plats lite bättre än jag fann den. Att njuta mer av de magiska ögonblick jag får. Att göra mer av det jag älskar.

När det väl kommer till kritan så vet ju ingen av oss hur lång tid vi har kvar i den här mänskliga erfarenheten, samma gäller för alla, såvi kan ju lika gärna göra det bästa av den.

Sometimes you might play the mind game of "if I had only three months to live, what would I do with my time". I know I do. People usually describe it as mind opening and a big aha. Yet, after the game, we get back to our lives, not changing a bit, not in body, mind, nor soul.

When you've had some serious health issues I think this perception might change though. I would like to think that it has for me. I usually catch myself thinking thoughts like What will this matter in one week, one month or a year or something like This is not as important as you might perceive it right now or This too, shall pass.  

I think my health scares has helped me with taking the question of What would I do with my time if I had only a short time left on this earth? a little more seriously. With, when I contemplate the question, actually making some changes according to the reflections I make. Not taking life too seriously. Spreading love around me like confetti. Always being willing to forgive. Leaving every place and every situation a little bit better than I found it. Enjoying every precious moment that I am gifted with. Doing more of the things I love.

After all, none of us know how much time we actually have still, that's the same for everyone, so we might as well make the best of it. 

 

With all my love,

Helena

Det du fokuserar på växer

När jag ibland skriver att lyckan eller glädjen är ett val, så handlar det mycket om att fokusera på det som du vill ha mer av. I västvärlden lever många av oss i överflöd men det vi fokuserar på är bristen. Bristen på saker, på pengar, på tid, på vänner, på utseende, vad som helst. Jag tänker att jag lever ett liv i överflöd, jag väljer att fokusera på det jag har snarare än det jag inte har och jag känner mig tacksam för alltihop. Och det bara växer och växer. Ju mer jag tänker att jag lever i överflöd, desto mer överflöd får jag i mitt liv. Ju mer tacksamhet jag känner desto mer finns det att vara tacksam för. Ju mer jag fokuserar på glädjen, desto gladare blir jag.

When I sometimes suggest that happiness is a choice it's a lot about aiming your focus on what you want more of. In the western world we are definately living in an abundant world but all we focus on is lack. Lack of things, lack of money, lack of time, lack of friends, lack of looks, whatever.

I believe I live an abundant life, I choose to focus on what I have rather than what I don't have and I feel grateful for all of it. And it keeps growing. The more abundant I feel the more abundant my life becomes. The more gratitude I'm feeling the more there is to be grateful for. The more I focus on happiness the happier I become.

I used to spend a lot of time being afraid, worrying about my health. Choosing to suspect life to go to hell every time I was feeling good. I used to focus on my lack. And lack is what I got. Fear is what I felt. Suspicion and worry was consuming me.

I made a choice to redirect my focus. It worked for me. How about you?

 

With all my love,

Helena

Jag mäter min framgång genom hur roligt jag har

Jag snodde denna från Gabriella Bernstein, en av mina största inspirationskällor just nu. Jag formulerade det inte såhär själv tidigare men det resonerar definitivt med mig. Jag tror att vi alltför ofta fastnar i vår egna upptagenhet och mäter framgång genom hur viktiga vi är för andra människor, hur många saker vi äger eller hur mycket vi har att göra. Jag försöker fokusera mer på känslan jag vill känna än på vad jag vill uppnå, var jag vill vara och vad jag vill ha. Livet handlar ju ändå om miljarders ögonblick som läggs ihop och varje ögonblick räknas. Så, vilka känslor är viktiga för mig när alla dessa ögonblick läggs ihop? Glädje och lycka är definitivt en av dem så jag väljer att känna det.

Jag vet att påståendet att lycka är ett val kan vara provocerande men för mig är det sant. Jag kan välja att se magin i varje ögonblick eller så kan jag välja att se något annat. Jag väljer att mäta min framgång i hur roligt jag har och jag väljer att se glädje överallt.

I got this one from Gabrielle Bernstein, one of my favorite sources of inspiration right now. I didn't put it like this before but I definately believe in it. I think we too often get caught up in our busyness and measure success by how important we are to other people, how many things we own or how much we have on our plate.

I try to focus on the feeling I want to have rather than what I want to accomplish, where I want to be and what I want to have. After all, life consists of trillions of moments added together and every single one counts. So what feelings are important to me when these moments add up? Happiness is definately one of them so I choose it.

I know saying that happiness is a choice might be provocative to some but to me it's true. I can choose to see the magic in every moment or I can choose otherwise. I choose to measure my success by how much fun I'm having and I choose to see the fun in everything.

 

With all my love,

Helena