frisk

En fantastisk serie om funktionsmedicin och autoimmunitet

Autoimmunitet är otroligt vanligt idag och tar sig uttryck i sjukdomar såsom inflammatoriska tarmsjukdomar, MS, reaumatism, diabetes typ 1, schizofreni, hashimotos, olika typer av hudsjukdomar och mycket, mycket mer. Idag har ca 80 olika autoimmuna sjukdomar identifierats och de har alla samma ursprung. I den här serien beskrivs orsakerna och vad vi kan göra för att, istället för att maskera symtomen med ett piller, faktiskt läka från grunden.  Jag rekommenderar varmt den här serien till alla som lever i vårt moderna samhälle, oavsett om du lever med symtom idag eller inte. 

Avsnitt 1 - det här behöver du veta om autoimmunitet

Avsnitt 2 - autoimmunitet och läckande tarm, D-vitamin m.m. Avsnitt 3 - mikrobiomet, tarmfloran och hälsan Avsnitt 4 - autoimmuna tarmsjukdomar Avsnitt 5 - miljögifterna, de dolda orsakerna till sjukdom Avsnitt 6 - Alzheimers, Parkinsons, MS och autism Avsnitt 7 - de som blivit friska berättar Även om avsnitten är långa så är de väl värda att se. Det här är en del av den information som du inte får hos skolmedicinen men som dagligen räddar liv. Som jag alltid säger, läkning handlar om helheten, det holistiska perspektivet mellan kropp, själ och sinne, men här hittar du många nycklar på vägen. 

Sprid vidare!

Med all min kärlek,

Helena

Förebyggande hälsa för sjuttsingen!

Jag vet att jag berört detta ämne förut men jag hör det så ofta att jag behöver skriva om det igen; När jag har fyllt 50, då ska jag börja ta hand om mig bättre eller Vad skönt att jag är frisk så att jag inte behöver tänka på allt det där kring hälsa eller Shit, vad det där måste ta tid, jag skulle aldrig ha tid att bry mig så mycket.  Om vi ägnade mer tid, resurser, uppmärksamhet och diskussion åt förebyggande hälsovård skulle vi inte behöva lägga lika mycket av allt detta på sjukvård.

Om vi skulle fokusera mer på att ta hand om oss och vårda vår hälsa medan den finns så skulle vi vara bättre rustade att hantera livets stora utmaningar när de väl kommer, oavsett om de är fysiska eller psykiska. 

Om fler skulle ta hand om sig bättre så skulle fler känna hur det verkligen känns att må bra, kunna leva ut sin fulla potential och ha så oändligt mycket mer att ge till världen. Om vi ger oss själva syrgasmasken först, först då kan vi finnas där för dem som behöver oss. 

Den värld vi lever i idag behöver verkligen få ta del av det som bara du kan bidra med. Så ta hand om dig, kropp, själ och sinne, varje dag, så att du kan gå ut i världen och vara ditt bästa jag!

   Med all min kärlek,

Helena

En kronisk diagnos är ingen livstidsdom

Alla diagnoser jag har "fått" har varit kroniska sådana. Det har gjort att jag, förutom att kämpa med att bli bättre från det akuta tillstånd där de upptäckts, också behövd bearbeta en livstidsdom. Hur kommer den här sjukdomen att utvecklas över tid? Hur många skov kommer jag att få? Hur kommer den här domen att påverka min livskvalitet och mina möjligheter att uppfylla mina drömmar? Det har gjort sjukdomsperioderna så mycket jobbigare och svårare att hantera. Det har ofta känts överväldigande.  Idag har jag en annan syn på kroniska diagnoser. Vi kan läka, även från dessa. Och även om vi inte gör det så skulle jag hellre benämna det som går i skov som återkommande. Kanske kommer sjukdomen tillbaka efter att den har läkt, kanske gör den inte det alls. Men alldeles oavsett så tycker jag att det är fel att så många människor idag går omkring med domen av en kronisk sjukdom trots att de är hälsosamma och symtomfria idag. 

Jag har läst forskning som visar att det finns många fall, inom samtliga kroniska diagnoser vi känner till idag, där människor blivit både läkta och botade, trots att det ansågs medicinskt omöjligt. Det finns alltid hopp. Och jag tror att hoppet är det viktigaste av allt, särskilt för dem som är sjuka.

Frågar du mina läkare så har jag sex autoimmuna, kroniska diagnoser. Frågar du mig så är jag frisk.

   Med all min kärlek,

Helena

Superfoods - ett sätt att ge min kropp en extra fördel

När vi pratar om att läka genom vår kosten är det mycket snack om mat som vi ska utesluta för att kunna vara friska. Jag tror att det vi lägger till är lika viktigt, om inte mer viktigt. Det handlar om att ge kroppen den energi, de näringsämnen och de verkningsämnen som den behöver för att återfå sin naturliga balans. Förutom att boosta min kosthållning med hög kavalitativa, ekologisk, råa grönsaker och frukt så ger jag även min kropp superfoods. Det finns ingen enda gemensam definition av superfoods men den vanligaste är att det är mat med få kalorier, små mängder salt och socker men med massor av näringsämnen, antioxidanter och fibrer - med andra ord, den mest värdefulla mat du kan hitta. Bra exempel på superfoods är spirulina, blåbär, havtorn, acai, chlorella och chiafrön. Jag fyller mina smoothies med dem, toppar mina raw food rätter med dem eller äter dem bara som de är så ofta jag kan.

Jag ser superfoods som en kompensation för alla gifter och föroreningar min kropp utsätts för varje dag. Även om jag lever ganska rent så utsätts min kropp för angrepp via luften, mat jag äter på resande fot, genom att leva i stan, genom stress etc. Antioxidanterna i superfood funkar som en motpol mot och binder de fria radikalerna i föroreningarna jag får i mig. Så jag förser min kropp med ett extra försvar genom superfoods.

When talking about healing through your foods there's a lot of focus on what you need to take out in order to heal. I think the replacement is just as important, if not more. It's about giving the body the energy, the nutrients and the remedy to restore its natural balance.

Aside from boosting my diet with lots of high quality, organic, raw fvegetables and fruits I also gift my body with superfoods. There's no one definition of what a superfood is but the most common one is that it's foods with a few calories, salt and sugar and high levels of nutrients, antioxidants and fibers - in other words, the most nutritionally valuable foods you can find. Good examples of superfoods are spirulina, blueberries, buckhorn, acai, chlorella and chia seeds. I boost my smoothies or raw food dishes with them, or just eat them plain as often as I can.

I see superfoods as a compensation for all the toxins my body is exposed to everyday. Even though I live a fairly healthy life with clean foods I inevitably get exposed to toxins via the air, the food I eat when travelling, by living in a city, by stress etc. All the antioxidants in the superfoods helps counteract and bind the free radicals from the toxins. So I provide my body with extra defense when eating superfoods.

With all my love,

Helena

Om autoimmunitet

Det var inte förrän jag hade tre eller fyra olika diagnoser som min läkare först nämnde termen autoimmunitet för mig. Som jag minns det kom det mitt i en mening, typ; Eftersom du är autoimmun så är det inte otroligt att flera diagnoser kommer att komma med åren. Eftersom jag inte kände till begreppet hade jag inte förstått att det fanns en koppling mellan mina olika diagnoser. Och det var först ytterligare ett par år senare som jag förstod att länken autoimmunitet som fanns mellan mina diagnoser faktiskt var en stor fördel i mitt läkande. Autoimmuna sjukdomar ökar snabbt, främst i västvärlden, och läkemedelsföretagen är inte sena på att ta fram starkare och starkare immunnedsättande mediciner varje år. Vanliga autoimmuna diagnoser är reumatism, lupus, MS, sköldkörtelproblematik, inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis, celiaki och över 70 andra. Autoimmuna sjukdomar har en central biokemisk process gemensam; en immunologisk respons som kallas systemisk inflammation vilken resulterar i att kroppen attackerar sina egna celler.

Vi känner alla till att vårt immunsystem är kroppens försvar för att motverka sjukdom men vid autoimmunitet blir immunförsvaret förvirrat. Din kropp försvarar sig mot något; ett virus, ett giftämne, en allergen, mat du ätit eller till och med stress när immunförsvaret omdirigerar och börjar attackera den egna kroppen istället. I mitt fall började det i tarmen för att sedan förflytta sig till levern, huden och blodet.

Immunförsvarets förvirring kommer från något som kallas molekylär härmning. Även om vi inte alltid vet varför det uppstår från början så vet vi att det i princip inte sker i områden som saknar rinnande vatten, toaletter eller sterila miljöer. Det är också mycket ovanligt hos personer som växer upp på en bondgård eller liknande, där de utsätts för smuts, insekter och infektioner eftersom det tränar ditt immunförsvar i att förstå vad som är "du" och vad som är främmande.

Det dyker ständigt upp ny forskning kring funktionella behandlingsmetoder för autoimmunitet och systematisk inflammation och jag blir både arg och ledsen när jag tänker på att det i snitt tar 17 år från att forskningen kommer ut tills skolmedicinen tar till sig den. Under tiden behandlas så många människor med aggressiva steroider, kortison och immunnedsättande medicin med allvarliga biverkningar när de skulle kunna bli friska genom att bara ändra sin livsstil.

Jag har läkt med en kombination av de båda. Först med skolmedicin för att lugna ner akutläget och sedan med en mer holistisk approach och genom att förändra min livsstil. Fortsätt följa mig här så får du all info om hur jag gick tillväga.

It wasn't until I had three or four different diagnosis that my doctor first mentioned the term autoimmunity. As I remember it, it was offered in the middle of a conversation like: Well, since you're autoimmune it's not unlikely that other diseases might show up as well. Since I wasn't really familiar with the term I had never understood the link between my different diagnosis. But it wasn't until a couple of years later I understood that the link was actually a huge benefit in my healing.

Autoimmune diseases are increasing fast, mostly in the developed world and the medical industry are keeping up with producing stronger and stronger immuno suppressants every year. Common autoimmune diseases include rheumatoid arthritis, lupus, multiple sclerosis, thyroid disease, inflammatory bowel disease, psoriasis, celiac disease and more than seventy more. Autoimmune conditions are connected by one central biochemical process: a runaway immune response also known as systemic inflammation that results in your body attacking its own tissues.

As we all know our immune system is usually the body's rescue squad for fighting disease but when it comes to autoimmunity the immune system gets confused. Your body is fighting something; a virus, a toxin, an allergen or food or even a stress response when the immune system redirects and starts to attack your own body. In my case it started in the gut, then moved on to the liver, the skin and the blood. 

The immune system confusion results from something called molecular mimicry. Even though we don't always know why this occurs in the first place we know it's practically non existing in places where there's no running water, flushing toilets and no sterile environments. It's also much less common in people growing up on a farm or the like, whereas you're exposed to dirt, bugs and infections because it trains your immune system to recognize what is "you" and what is foreign.

There is so much research coming out now around functional treatments for autoimmunity and the systemic inflammation and I get both angry and sad thinking about the usual gap of 17 years from when the research start getting out there until the conventional medicin catches up. In the meantime so many people are treated with aggressive steroids and immuno suppressants with serious side effects when they could get well by just adjusting their lifestyle. 

I have healed with a combination of the two. First conventional medicine to calm the acute state and then by taking a more holistic approach and changing my lifestyle. Keep following my story to get all the info on how I did that.

With all my love,

Helena

 

Affirmationer

Jag tror att jag fick min första affirmation från min underbara terapeut för ungefär sex år sedan. Vi jobbade med egenkärlek och att jag behövde acceptera mig själv. Affirmationen var; Jag, Helena, förtjänar bara det allra bästa i livet. Shit, den var tuff. Det tog mig månader innan jag faktiskt kunde se mig själv i spegeln och säga affirmationen utan att titta bort en enda gång. När jag gått igenom tuffa perioder i mitt liv har jag börjat ifrågasätta det där Om jag nu är värd bara det allra bästa, hur kommer det sig att jag inte får det?. Då var det en väldigt vis person som sa till mig att vi kanske inte alltid vet vad som är bäst för oss. Och, när jag ser tillbaka på de perioderna så känns det så sant, jag hade inte velat vara utan några av de där erfarenheterna för jag hade inte velat vara någon annanstans eller vara någon annan än där och den jag är idag. Genom åren har jag jobbat med olika affirmationer för olika behov. Jag använde till exempel Jag är stark, frisk och hälsosam flera gånger dagligen under mitt tillfrisknande från min senaste sjukdomsperiod. Jag använder Jag är trygg i mig själv och lever i tillit och frid om jag känner att jag håller på att få ångest.

Det finns massor av information om affirmationer online, som filmen The Secret eller boken You can heal your life av Louise Hay och tusentals vittnesmål från människor som har blivit hjälpta av affirmationer. Jag känner inte till vetenskapen bakom det och om det är placebo eller inte men det spelar inte så stor roll för mig, så länge det funkar så kommer jag att fortsätta säga mina dagliga affirmationer för att göra mitt liv ännu bättre än det redan är.

Vilka erfarenheter har du av affirmationer?

I think I got my first affirmation from my lovely therapist about six years ago. We were working on self-love and me accepting myself. The affirmation was I, Helena, deserve only the best in life. Man, was that a tough one. It took me months before I could actually look at myself in the mirror and say the affirmation without looking away at some point. When I've been through more difficult periods in my life I started to question it If I'm worth only the best, how come I don't get it? until a very wise soul said that maybe we don't always know what is actually best for us. And, in retrospective, that's true too, I wouldn't want to be without any of my experiences in life cause I don't want to be anywhere else than I am.

Over the years I've worked with different affirmations in different circumstances. I for instance used I am strong, well and healthy frequently for many months while I was getting well from my last "dis-ease period". I use I am safe and live in faith and peace whenever I get anxious. 

There is a lot of information about affirmations online, such the movie The Secret or the book You can heal your life by Louise Hay and thousands of testimonies from people who has been helped by affirmations. I don't know the science behind and if it's placebo or not but it doesn't matter to me, as long as it works I'm going to keep doing my daily affirmations to make my life even sweeter. 

What's your experience with affirmations?

IMG_3594 With all my love, Helena