flöde

Var är ditt fokus?

Jag ser en direkt korrelation mellan min sinnesstämning och mitt fokus. Såklart. När jag fokuserar på det jag saknar, det jag önskar fanns i mitt liv men som inte är här än, då känner jag mig låg, dålig. När fokus istället är på det jag faktiskt har, rikedomen i varje ögonblick och alla mirakler, utan jämförelse med någon annan, då lyfts mitt sinne till den nivån.  Föga revolutionerande det där, men ändå så viktigt att komma ihåg. 

What you focus on grows. 

Vi ska inte skyla över det jobbiga, kväva vår längtan eller låtsas som att allt är perfekt, men ändå, vi väljer vårt fokus. Se på det du har idag, alla möjligheter som presenteras för dig och miraklet att just du får vara här över huvud taget. 

There are only two ways to live your life. One as though nothing is a miracle. The other one as if everything is a miracle. ~ Albert Einsten

Var vill du vara idag? Vilket fokus väljer du i nästa ögonblick och i förlängningen för ditt liv? Vill du leva ett liv i bristen eller i flödet? Det börjar hos dig. Alltid hos dig. 

Med all min kärlek, 

Helena

Dina tankar om ditt liv är ditt liv

Vi är selektiva varelser, vi väljer vad vi ser och uppfattar. I varje millisekund finns oändligt många perspektiv, vi väljer ett. Oftast är det omedvetet, oftast sker det per automatik, oftast känner vi oss maktlösa över det vi ser. Men det är inte hela sanningen.  Vi kan välja våra tankar. Utmaningen är att arten människa är förprogrammerad att upptäcka fara, att förutse hinder och att se bristen, det har behövts för vår överlevnad. Möjligheten är att vi kan programmera om. Vi kan öva upp vår förmåga att se det som funkar, att fokusera på det ljusa att vända en prövning till en lärdom. Det kräver bara en intention och massa övning. Val i varje medvetet ögonblick. 

Det du tänker om ditt liv är det som är ditt liv. Väljer du att leva i bristen eller i flödet? Väljer du att se det mörka eller det ljusa? Väljer du att fokusera på rädslan eller på kärleken? 

Inget av det här är nytt för dig men vi kan behöva påminnas, för det är, som alltid, de små valen vi gör ofta, som gör den stora skillnaden. 

Med all min kärlek,

Helena