feedback

Om att förändra andra

Vi har alla varit där, om och om och om igen. Önskat att någon i vår närhet varit annorlunda. Men, kom igen, hur många gånger har personen förändrats genom att du gått omkring och tänkt att hen borde förändras? Jag har sannerligen försökt, men hittills aldrig lyckats.  Människor är som de är och alla har vi vår egna individuella resa, vår egna stig att vandra. Helheten vet vi så lite om och vi kan inte hoppa in i någons huvud för att se den. Min grundinställning är att människor vill väl. Vi har alla samma behov av att bli sedda, hörda, bekräftade och älskade men vi använder lite olika taktik för att komma dit. Vissa mer framgångsrika än andra. 

Som alltid har vi här tre val; lämna, förändra eller acceptera. Många relationer och personer kan vi ju faktiskt lämna och vi vet bäst själva när det är dags för det. När relationen tar mer än den ger eller när den inte är värdefull för oss. Om vi inte vill eller kan lämna kan vi försöka förändra; genom kärleksfull feedback, genom att föregå med gott exempel, inspirera eller helt enkelt genom att försöka förstå och lyssna. Men här finns det ingen garanti för framgång och ibland kanske en förändring hade gjort mer skada än nytta. 

Vi behöver bli bättre på att acceptera. Både för vår egen och dem i vår omgivnings skull. Lita på att det är som det ska. Att de är som de ska. Du är som du ska. Och återigen komma ihåg; jag kan ha fel.  

  Med all min kärlek,

Helena