enzymer

Enzymer för att bryta ner maten

Det finns mycket att säga om enzymer och jag är ingen expert, men jag vet detta: de är extremt viktiga och sedan jag började ägna mina mer uppmärksamhet så har min matsmältning förbättrats avsevärt. Enzymer är aktiverade proteiner som faktiskt gör allt arbete inuti våra celler. De är katalysatorer som startar den fysiologiska process som håller oss vid liv och vid god hälsa. Vi behöver enzymerna för att producera energi, absorbera näringsämnen, regulera våra hormoner, läka skador och göra oss av med gifter. Vi har kartlagt mer än 5 000 enzymer sedan 1930-talet och de är kategoriserade som metabola-, matsmältnings- och matenzymer.

Eftersom vår mat idag är starkt processad, vi äter mycket syntetiska läkemedel och vår livsstil är full av stress så har de flesta av oss obalans i enzymerna vilket skapar mag- och tarmproblem. otillräckligt näringsupptag och massor av infektioner.

Det jag försöker göra för att hålla mina enzymer i balans, förutom att hantera min stress, äta bra och träna tillräckligt, är följande;

  • Jag tuggar min mat (och det jag dricker). Förutom att komma ihåg att min mage inte har några tänder så är det också viktigt för att sätta igång den enzymproduktion som behövs för att smälta maten i magen. När jag dricker smoothies så lägger jag på topping för att jag ska komma ihåg att tugga. När jag dricker en grön juice gör jag det långsamt och trycker upp tungan mot baksidan över övre tandraden eftersom det stimulerar salivproduktionen mellan klunkarna. Jag försöker också att inte tugga tuggummi för länge eftersom det stimulerar salivproduktionen i onödan, och slösar således med mina värdefulla enzymer.
  • Jag äter raw food, eller rå mat. Enzymer är känsliga rackare som dör vid upphettning, så jag försöker äta så mycket mat som möjligt rå. När jag äter tillagad mat försöker jag börja med något rått, som en morot eller en sallad, för att sätta igång enzymproduktionen som behövs för att smälta den tillagade maten som sedan kommer. Mat med extra mycket enzymer är avokado, bananer, dadlar, kiwi och extra virgin olivolja.
  • Jag blötlägger nötter och frön. Jag skulle inte säga att jag är särskilt bra på detta men jag gör det när jag kommer ihåg och har tid. Nötter och frön innehåller massor av enzymer men också en massa ämnen som gör att vi inte kan ta upp dem ordentligt. När vi blötlägger dem så aktiverar vi dem så att vi lättare kan ta upp de värdefulla enzymerna.
  • Jag tar cellenzymer som ett kosttillskott. En vanlig dag tar jag en till frukost. Har jag ätit riktigt tung mat så tar jag ett par extra. Som med alla kosttillskott tycker jag det är viktigt att gå till en riktigt bra hälsokostaffär och köpa en välkänt märke som inte använder för mycket tillsatser i tillskotten.

Jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa dig i att ge dig in i enzymernas värld och undersöka hur dina mår!

There's a lot to be said about enzymes and I'm no expert, but I do know this; they're extremely important for digestion and since I started paying attention to the enzymes mine has improved dramatically.

Enzymes are activated proteins that actually do all the work in our cells.  They are catalysts that start the physiological processes that keep us alive and well. We need the enzymes to produce energy, absorb nutrients, regulate our hormones, heal wounds and remove toxins. We have discovered more than 5 000 enzymes since the 1930s and they are categorized in metabolic-, digestive- and food enzymes.

Because our food today is highly processed, we eat lots of medications and our lifestyle is filled with stress, lots of people have imbalanced enzymes which causes stomach or gut problems, insufficient absorbing of nutrients and lots of infections. 

What I try to do to keep my enzymes in balance, aside from managing stress, eating well and getting enough exercise, are the following;

  • Chewing my food (and my drinks). Aside from remembering that the stomach has no teeth, chewing is also important to start producing the enzymes necessary to digest the food. When I drink smoothies I put a topping on to remember to chew. When drinking a green juice I do it slowly and press my tongue against the back of my front teeth to stimulate the production of saliva between the zips. Also, I try not to chew my gum for too long since that stimulates the saliva production in vain, wasting precious enzymes.
  • Eating raw food. Enzymes are fragile and when heated they are destroyed so I eat as much raw food as possible. When eating a heated meal I try to start with something raw, like a side salad or a carot, to get some food enzymes in there and help the digestive enzymes going before the rest of the food goes down. Food with extra enzymes include avocado, grapes, banana, dates, kiwi and extra virgin olive oil.
  • Soaking nuts and seeds. I wouldn't say this is my A-game but I do it whenever I have time. Nuts and seeds contains lots of enzymes but also lots of compounds that prevent the enzymes from working properly. By "activating" them through soaking the for some hours the enzymes are more easily accessible.
  • Taking digestive enzyme supplements. On a normal day I take one with breakfast every morning. If I have eaten a heavy meal I take extra ones. As with any supplements I think it's important to go to an accredited health store and make sure you get the best ones, whole-food based and free from binders and fillers. 

I really hope this lesson serves you in looking into how your enzymes are doing.  

 

With all my love,

Helena