Fokusera

I dina erfarenheter ligger ofta svaret

Fokusera hellre på att förstå än att bli förstådd. Jag älskar det och gör mitt bästa för att leva med den parollen varje dag. Jag fick ett bra tips härom dagen kring hur vi kan praktisera detta i relation till andra. 

Svara på frågan med en erfarenhet ur ditt liv. 

Jag tror att vi är goda varelser som agerar rationellt utifrån vårt egna perspektiv. Praktisera nyfikenhet gentemot din medmänniskor, avvakta med dömandet. 

Varför röstade du som du gjorde? Svara med en erfarenhet ur ditt liv. Varför var du dömande mot den där personen? Svara med en erfarenhet från ditt liv. Varför vågade du inte testa den där idén? Svara med en erfarenhet från ditt liv. 

Om vi ställer dessa frågan med ett öppet sinne, med nyfikenhet snarare än dömande, tror jag att vi kommer att lära oss en hel del. Jag tror att vi kommer att bli bättre och bättre på att klättra upp i den andres utkikstorn, att vi kommer att bli förvånade ibland och framför allt, att vi kommer att förstå lite mer. Om vi hade varit med om samma sak, om vi varit i deras skor, kanske hade vi agerat på precis samma sätt, kanske hade vi tolkat situationen liknande? Tänk om andra skulle möta dig på samma sätt? Med en stor portion nyfikenhet och stark vilja att förstå. Tänk om? Det börjar med mig, det börjar med dig. 

Med all min kärlek, 

Helena

Det du fokuserar på växer

När jag ibland skriver att lyckan eller glädjen är ett val, så handlar det mycket om att fokusera på det som du vill ha mer av. I västvärlden lever många av oss i överflöd men det vi fokuserar på är bristen. Bristen på saker, på pengar, på tid, på vänner, på utseende, vad som helst. Jag tänker att jag lever ett liv i överflöd, jag väljer att fokusera på det jag har snarare än det jag inte har och jag känner mig tacksam för alltihop. Och det bara växer och växer. Ju mer jag tänker att jag lever i överflöd, desto mer överflöd får jag i mitt liv. Ju mer tacksamhet jag känner desto mer finns det att vara tacksam för. Ju mer jag fokuserar på glädjen, desto gladare blir jag.

When I sometimes suggest that happiness is a choice it's a lot about aiming your focus on what you want more of. In the western world we are definately living in an abundant world but all we focus on is lack. Lack of things, lack of money, lack of time, lack of friends, lack of looks, whatever.

I believe I live an abundant life, I choose to focus on what I have rather than what I don't have and I feel grateful for all of it. And it keeps growing. The more abundant I feel the more abundant my life becomes. The more gratitude I'm feeling the more there is to be grateful for. The more I focus on happiness the happier I become.

I used to spend a lot of time being afraid, worrying about my health. Choosing to suspect life to go to hell every time I was feeling good. I used to focus on my lack. And lack is what I got. Fear is what I felt. Suspicion and worry was consuming me.

I made a choice to redirect my focus. It worked for me. How about you?

 

With all my love,

Helena