överflöd

Allt som glimrar är inte guld

Vi lever i ett samhälle som värderar välstånd, rikedom och överflöd. Vi ska konsumera mer, äga mer, törsta efter mer. Men vad är egentligen rikedom? En människa med alla pengar i världen men som saknar människor att dela sitt liv med är inte rik i mina ögon. En person som lever varje dag med mening, livslust och gemenskap men som saknar materiella tillgångar kan känna sig rikare än alla miljardärer i hela världen.  Att leva ett liv i överflöd (eng: abundance) handlar mer om ett val och en inställning än om kassaflöde. Fattigdom kan komma ur mycket mer än pengar. Klyschigt men sant, rik på kärlek är den största av rikedomar. 

Jag funderar mycket på det här nu när jag är på väg ut i entreprenörsvärlden med all ekonomisk osäkerhet som det kan innebära. När jag ser på de ögonblick i mitt liv då jag känt mig allra rikast kan jag konstatera att ekonomiskt välstånd faktiskt inte varit en del i scenariot. Pengar kan inte köpa lycka, lyckan är inte avhängig av pengar. Rikedom är något helt annat och mycket större. 

Med all min kärlek, 

Helena

Det du fokuserar på växer

När jag ibland skriver att lyckan eller glädjen är ett val, så handlar det mycket om att fokusera på det som du vill ha mer av. I västvärlden lever många av oss i överflöd men det vi fokuserar på är bristen. Bristen på saker, på pengar, på tid, på vänner, på utseende, vad som helst. Jag tänker att jag lever ett liv i överflöd, jag väljer att fokusera på det jag har snarare än det jag inte har och jag känner mig tacksam för alltihop. Och det bara växer och växer. Ju mer jag tänker att jag lever i överflöd, desto mer överflöd får jag i mitt liv. Ju mer tacksamhet jag känner desto mer finns det att vara tacksam för. Ju mer jag fokuserar på glädjen, desto gladare blir jag.

When I sometimes suggest that happiness is a choice it's a lot about aiming your focus on what you want more of. In the western world we are definately living in an abundant world but all we focus on is lack. Lack of things, lack of money, lack of time, lack of friends, lack of looks, whatever.

I believe I live an abundant life, I choose to focus on what I have rather than what I don't have and I feel grateful for all of it. And it keeps growing. The more abundant I feel the more abundant my life becomes. The more gratitude I'm feeling the more there is to be grateful for. The more I focus on happiness the happier I become.

I used to spend a lot of time being afraid, worrying about my health. Choosing to suspect life to go to hell every time I was feeling good. I used to focus on my lack. And lack is what I got. Fear is what I felt. Suspicion and worry was consuming me.

I made a choice to redirect my focus. It worked for me. How about you?

 

With all my love,

Helena