Vikten av andlighet

Jag är uppvuxen i en kristen familj och har nog alltid haft någon form av andlighet i mitt liv, även om jag inte identifierar mig med någon särskild religion idag. Andlighet är för mig ett bredare begrepp som handlar om tilliten till att vi alla är sammankopplade genom en kraft som är större än oss själva och som kommer från Kärleken.  Den starka övertygelse och tro jag lever med idag utvecklades genom nöd. Jag tror att det är så för många. När mitt liv stod på ända, min livsprognos förkortades och när hoppet från läkarkåren började sina, då var det en röst inom mig som sa Ge inte upp. Det finns en väg. Det finns en plan. Ha tillit. Jag tror att jag i det läget verkligen ställdes inför ett val. Tillit eller hopplöshet. Hade jag valt det sistnämnda hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Men jag gjorde inte det, jag valde att tro, att ha tillit.

Jag håller på att läsa Brene Browns fantastiska bok The gifts of Imperfection där hon presenterar forskning som visar att de personer som har någon form av andlighet i sitt liv har en otroligt mycket högre "motståndskraft" (resilience) mot motgångar i liv. Detta beror till stor del på att en tro på något större ger perspektiv, mening och ett syfte för vårt liv. Jag tror också att det är det som gör det lättare för oss att garva ur lärdomarna i det som händer. För det finns alltid något att lära.

Utforska andlighet. Utveckla den. Våga lita på att det finns något större än dig själv som vill dig väl och se hur ditt liv förändras. Be om hjälp och lyssna på de svar du får. Jag lovar att ditt liv kommer att få en helt annan innebörd. 

 Med all min kärlek,

Helena