Tro inte alltid på dina tankar - The Work

Jag gick en grundkurs i Byron Katies The Work för ett par veckor sedan. Det handlar om att ifrågasätta sina tankar och förgivettaganden genom att ställa fyra frågor; Är det sant? Kan du verkligen veta att det är sant? Hur påverkas du när du tror på den tanken? och Vem skulle du vara utan den tanken? När du gått igenom dessa fyra frågor och en massa underfrågor så vänder du på tanken.  En tanke kan till exempel vara att Jag behöver prestera för att vara älskad av andra (men det kan vara vilken tanke som helst, stor som liten). På första frågan kanske jag säger ja eftersom det är djupt rotat i mig. Då kommer en ytterligare fråga om jag verkligen kan veta att det är sant. Den är ju svår att komma runt eftersom jag ju inte vet allt, framför allt inte om den större ordningen i universum. Kanske konstaterar jag att jag tror att det är sant men att jag inte vet. Den tredje frågan får mig att gräva mer och titta på konsekvenserna att jag tror detta, hur det påverkar min vardag, mig i relation till andra, vad jag faktiskt får ut av att tro på det här osv. Sista frågan handlar om att tänka bort tanken; om den inte fanns, vem skulle jag vara då? När den här undersökningen,The Work, är gjord är det dags att vända på steken; Jag behöver inte prestera för att vara älskad av andra eller kanske ännu hellre Jag behöver inte prestera för att älska mig själv.

Jag är verkligen en förespråkare för positivt tänkande men jag vill inte att det ska göras på bekostnad av vårt mörker. Det finns där och behöver ibland lite uppmärksamhet för att vi ska kunna släppa taget om det. När vi dock tittar på det lite för ofta och utan verktyg blir det dock lätt ältande vilket inte är särskilt konstruktivt eller flyttar fram våra positioner. Här tror jag att The Work kan vara till hjälp. Att verkligen skärskåda våra tankar och se vad de gör med oss, för att, utifrån den kunskapen kunna göra medvetna val. Vi är inte våra tankar, vi har dem och vi kan, välja vilka som ska få slå rot.  

Med all min kärlek,

Helena