Ta hand om dig själv, även när du hjälper andra

När jag gick min Rescue Diver-kurs fick vi lära oss att det värsta vi kan göra när vi ska försöka rädda någon annan är att göra oss själva till ytterligare ett offer. Om någon håller på att drunkna och du hoppar i utan att kunna simma så hjälper du inte, du skapar bara mera kaos.  Jag tror detsamma gäller överallt. Vi vill så gärna hjälpa allt och alla men vi behöver hjälpa oss själva först. Det gäller allt från att bli medberoende för att stötta en missbrukare till att jobba sig till utbrändhet inom vården till att göra allt för alla andra och inget för sig själv. 

Ditt första ansvar är dig själv. Lär dig att ta det ansvaret, lär känna dig själv och dina behov och hjälp dig själv först, säkerställ att du är stark i dig själv, då och bara då, kan du på riktigt rädda världen (eller i alla fall delar av den!).

Med all min kärlek,

Helena