Jag mäter min framgång genom hur roligt jag har

Jag snodde denna från Gabriella Bernstein, en av mina största inspirationskällor just nu. Jag formulerade det inte såhär själv tidigare men det resonerar definitivt med mig. Jag tror att vi alltför ofta fastnar i vår egna upptagenhet och mäter framgång genom hur viktiga vi är för andra människor, hur många saker vi äger eller hur mycket vi har att göra. Jag försöker fokusera mer på känslan jag vill känna än på vad jag vill uppnå, var jag vill vara och vad jag vill ha. Livet handlar ju ändå om miljarders ögonblick som läggs ihop och varje ögonblick räknas. Så, vilka känslor är viktiga för mig när alla dessa ögonblick läggs ihop? Glädje och lycka är definitivt en av dem så jag väljer att känna det.

Jag vet att påståendet att lycka är ett val kan vara provocerande men för mig är det sant. Jag kan välja att se magin i varje ögonblick eller så kan jag välja att se något annat. Jag väljer att mäta min framgång i hur roligt jag har och jag väljer att se glädje överallt.

I got this one from Gabrielle Bernstein, one of my favorite sources of inspiration right now. I didn't put it like this before but I definately believe in it. I think we too often get caught up in our busyness and measure success by how important we are to other people, how many things we own or how much we have on our plate.

I try to focus on the feeling I want to have rather than what I want to accomplish, where I want to be and what I want to have. After all, life consists of trillions of moments added together and every single one counts. So what feelings are important to me when these moments add up? Happiness is definately one of them so I choose it.

I know saying that happiness is a choice might be provocative to some but to me it's true. I can choose to see the magic in every moment or I can choose otherwise. I choose to measure my success by how much fun I'm having and I choose to see the fun in everything.

 

With all my love,

Helena