From spiritual entertainment to courageous action

Citatet kommer ifrån fantastiska Mastin Kipp och det har verkligen fastnat hos mig. Jag växte upp i en kristen familj med mycket andlighet. Någonstans längs vägen insåg jag att religion inte är min sanning och det fick mig att stänga av även min andlighet vilket gjorde mig ganska vilsen under några år. Efter att ha hittat tillbaka till min sanning och den stora portion andlighet som är en del av den har jag ibland fastnat i det Mastin kallar spiritual entertainment eller andlig underhållning. Jag kan ibland frossa i andlighet och tar åt mig av allt jag kan hitta. Det kan förstås vara jättebra, så länge jag också vågar agera, ta courageous action, i linje med min andlighet varje dag. Det är ju där den stora förändringen kommer, i mitt egna liv men också i vad jag kan bidra med i världen.

Det var därför jag startade den här bloggen. Det är därför jag meditera mycket mer nu. Det är därför jag säkerställer att vi pratar om Kärlek framför rädsla i styrelserummen. Det är därför jag är mer modig när det handlar om att dela med mig av det jag tror på och få ut mitt budskap. Och belöningen är fantastisk, både i tankar, känslor och händelser i mitt liv.

Jag älskar fortfarande andlig underhållning, att få all inspiration jag kan, men jag stannar inte där. Jag säger som Mastin: "Take action and make it real".

This beutiful lesson I got from Mastin Kipp and it's been really important to me.

I grew up in a christian environment with a lot of spirituality. Somewhere along the way I realized that religion was not my truth and that made me shut off my spirituality as well for a few years leaving me astray. After rediscovering my truth and the huge chunk of spirituality that came with that I've sometimes got caught in spiritual entertainment. I sometimes go on spiritual frenzies and really gulp all I can find. And that's all golden, as long as I take courageous action that is aligned with my spirituality in my daily life. For me, that's where the big shifts come, in my personal life and also in my contribution to the world.

That's why I started this blog. That's why I meditate a lot more now. That's why I make sure to talk about Love instead of fear in my management team. That's why I'm more fearless when it comes to sharing what I believe in and getting my message out there. And the rewards are so awesome, both in thoughts, feelings and events.

I still love spiritual entertainment, getting all the inspiration I can get, but I'm not going to stop there. As Mastin always says: "Take action and make it real".

IMG_3528