Alla jag möter är mina lärare

Jag tror att alla som korsar min väg i mitt liv har något att lära mig. Det finns en lärdom i varje möte. Vissa är behagliga och vissa inte, men oavsett, det är ändå något jag behöver lära mig. Sen jag bestämde mig för att se alla jag möter som mina lärare så har livet blivit så mycket mer intressant och förståeligt, särskilt när det kommer till människor jag inte riktigt kommer överens med och de människor som inte behandlar mig med respekt. De lär mig så otroligt mycket om mitt värde och ibland även att jag själv behöver vara mer ödmjuk. Oavsett om lektionen är en fantastisk överraskning eller något jag initialt tänker att jag helst skulle vilja vara utan, så är det fortfarande lärdomar och jag älskar ju att växa och utvecklas.

Vad har dina lärare lärt dig idag?

I truly believe that everyone that passes my way in my life have something to teach me. There is a lesson in every encounter. Some are pleasant and some are not, but their all lessons none the same.

Since I chose to see all people as my teachers life has gotten so much more interesting and understandable, especially when it comes to the people I don't really get a long with or people who I don't think treate me right. They teach me so much about self worth and sometimes also that I need to be a bit more humble. Whether the lesson is a wonderful surprise or of the kind that I initially think I'd rather be without, they're still lessons, and I love to grow.

What has your teachers taught you today?

IMG_3579 With all my love, Helena