De flesta av oss är ungefär så lyckliga som vi bestämmer oss för att vara

Abraham Lincoln ska ha sagt det och jag håller med. Jag tror att lycka handlar mycket om val. Inte alltid ett lätt val att göra om och om igen, men ett val oavsett. Vi kan välja att fokusera på det vi har istället för det vi inte har. Vi kan välja att fokusera på det vi är tacksamma för varje dag. Vi kan välja att tolka världen utifrån med kärleksfullt ljus istället för mörker. Vi kan välja att se alla vi möter som våra lärare snarare än våra fiender eller människor som gör livet surt för oss.

Vad väljer du? Väljer du att tolka världen utifrån ljus eller mörker? Tror du att du har ett val?

Abraham Lincoln said that. I agree. I think happiness is so much of a choice. Not always an easy one to stick with, but a choice nonetheless.

We can choose to focus on what we have rather than on what we lack. We can choose to focus on the things we are grateful for everyday. We can choose to interpret the world in a loving light rather than darkness. We can choose to see everyone we meet as our teachers rather than enemies or tormentors.

So what decision have you made about your life? Do you choose to see the light or the darkness? Do you believe you have a choice?

With all my love,

Helena