Turn the mess into a message

Jag vet att jag tjatar om det här, men det är något av de viktigaste för mig så jag kommer fortsätta upprepa mig, en förhoppningsvis med lite olika vinklingar. Oavsett vilken situation eller i vilka förutsättningar vi befinner oss så har vi alltid ett val, att välja kärlek eller rädsla. Varje gång vi väljer kärlek så kan vi också hitta lektionen som finns gömd däri. En konflikt med någon du älskar kan lära dig något om gränssättning eller förlåtelse. Ett missat tåg kan ge dig ett oväntat andrum att njuta av solen. Ett jobb du inte fick kan visa sig vara möjligheten till ett ännu bättre alternativ precis runt hörnet. En sjukdom kan ge ovärderliga insikter om meningen med livet.

Vilken situationen är spelar ingen roll, valet finns alltid där. Och även om vi ibland behöver stanna i kaoset (the mess) ett tag, acceptera det och verkligen känna det för att sedan kunna släppa taget, så är det aldrig försent att vända det till en lärdom (the message).

I know I advocate this a lot, but I think it's a really powerful message so it's worth repeting. 

Whatever situation or circumstance we find ourselves in, we always have a choice; love or fear. Whenever we choose love we can also retrieve the lesson that's hidden within. A conflict with a loved one can teach you something about boundaries or forgiving. A missed train can give you an unexpected breathing break to enjoy the sunshine. A job opportunity that didn't turn out the way you wanted it, can be the chance for an even better opportunity just around the courner. A disease can give invaluable lessons about the meaning of life. 

It doesn't really matter the situation, the choice is always there. And even though we sometimes need to stay in the mess for a while, acknowledge it and feel it to be able to let the mess go, it's never too late to turn it into a message.  

With all my love,

Helena