Årsbokslut

Nu är det dags att stänga året som varit och förbereda för en alldeles ny och oskriven bok. Oavsett om vi väljer att se varje dag som en nystart, dela upp året i månader eller kvartal eller att "börja" och "sluta" året i samband med födelsedagen så tror jag att det finns ett stort värde i att reflektera och dra lärdomar av det som varit innan vi blickar framåt och släpper taget. Här är några av de frågor jag brukar ställa mig; - Vilka relationer och situationer har jag investerat mycket av min tid/ kärlek/ energi i under året? Har de varit goda investeringar? Vill jag ändra på den balansen på något sätt till nästa år?

- I vilka situationer och med vilka personer har jag känt mig som mitt allra bästa jag/ har jag fått leva upp till min potential/ verkligen känt mig levande? Hur kan jag se till att jag får ännu mer av det nästa år?

- Vilka är de största lärdomarna från året som gått? På vilket sätt har jag utvecklats och växt, oavsett om det har varit härliga eller smärtsamma lektioner? 

Ta dig lite tid att verkligen reflektera över frågorna ovan. Jag tror att det är så viktigt att stanna upp och ta till oss av lärdomarna så att vi kan gå vidare och lära oss nytt och inte behöva göra om samma misstag/ hamna i samma situationer eller relationer om och om och om igen. 

Jag brukar också medvetet gå igenom de saker jag inte vill ta med mig in i det nya året; mönster, vanor eller beteenden som jag vill släppa taget om. 

Sen, stäng boken, släpp taget, gå vidare. När du väl har konsoliderat dina lärdomar finns det ingen anledning att hänga kvar i det förflutna, att älta, grubbla eller ångra. Lita på att det blev som det skulle och att du är precis den du ska vara, där du ska vara, just nu. 

Sätt intentionen för det nya året. Själv ska jag skratta, älska och hjälpa ännu mer!

 Med önskan om ett strålande, magiskt, gott nytt år!  

Helena