When we know better we do better

Jag väljer att ha en positiv syn på världen och på människorna som bor här. Jag väljer att tro att vi alla gör så gott vi kan utifrån våra förutsättningar. Vissa kallar mig naiv, det är helt okej, men för mig blir livet så mycket vackrare och enklare och intressantare med den världssynen. Vi kan alla välja perspektiv, det är vår fria vilja.  Det här perspektivet gör att jag tror att de flesta val vi gör baseras på den kunskap eller information vi har för tillfället. När vi dömer en person som är annorlunda än oss så handlar det om att vi inte förstår personen än. När vi gör tokiga val för vår hälsa så är det för att vi inte vet bättre. När vi står vid ett vägskäl väljer vi oftast vägen vi känner till bäst.

Det är svårt att lära sig om vad hälsa är och sedan blunda för det. Vi har oftast lättare att förstå oss på personer som vi känner väl än en främling på gatan. För dem som behöver vetenskap som bevis finns svaren svart på vitt så snart forskningsrapporten publicerats. 

Vi lär oss hela tiden. Vi gör så gott vi kan utifrån den kunskap, information och erfarenhet vi har. Det betyder att det vi tycker är "vettigt" idag kanske inte är det imorgon för då har vi mer information. Om du någon gång har dömt en person på grund av hennes ursprung och sedan lärt känna henne vet du hur ont det kan göra. Håll ett öppet sinne. Gör så gott du kan. Vet att det inte finns några garantier. Förlåt dig själv och andra. When you know better you do better. 

Med all min kärlek,

Helena