Välmående är en färdighet

Jag såg ett väldigt spännande youtube-klipp av Richard Davidson från Wisdom 2.0 som menade att välmående är en färdighet som vi kan öva upp och underhålla. Välmående bestod, enligt hans forskning, av fyra komponenter; återhämtningsförmåga (resilience), hur vi väljer att se på världen (outlook), uppmärksamhet (attention) och generositet (generosity).  Återhämtningsförmågan är vår förmåga att resa oss upp efter ett fall. Vi stöter alla på motgångar, trauman och svackor i våra liv. Det som skiljer oss åt är vår förmåga att hämta oss ifrån dem, grow bitter or grow better. Har vi viljan, verktygen och supporten att komma tillbaka, lära oss och fortsätta på vår väg eller har vi en tendens att fastna i det jobbiga och återupprepa det i vårt inre även om det för länge sedan är över?

Hur vi väljer att se på världen handlar för mig om optimism eller pessimism. Väljer vi att se utmaningar som lektioner vi kan lära av eller som "straff" utanför vår kontroll. Utgår vi ifrån att världen är ond eller god och människorna i den detsamma?

Uppmärksamhet handlar om att vara där vi är och ingenstans. En studie visade att vi 65% av vår vakna tid är någon helt annanstans i tanken än vi är rent fysiskt eller i den aktivitet vi för tillfället är engagerade i. Och oftast, när tanken vandrar, så är det till ånger för något som varit eller oro för framtiden. Mindfulness eller medveten närvaro är botet mot tankevandring. 

Generositet säger kanske sig självt, men det handlar om att dela med sig, att ge innan vi får, utan krav på motprestation. Många av oss känner igen känslan av att få göra en annan människa glad, att få hjälpa, kanske även utan att mottagaren ens får reda på att det var vi som hjälpte. 

Ju mer jag jobbar med mig själv och ju bättre jag blir på att observera mina tankar och känslor desto sannare blir det här för mig. Välmående handlar om att kunna se ljuset i mörkret, att utgå ifrån att det kommer att bli bra, att vara där jag är och att dela med mig till andra och allt detta kan vi öva på. 

Vad är välmående för dig?

Med all min kärlek,

Helena