The only thing that can fill an eternal hole is the eternal

Jag har delat den här till höger och vänster de senaste månader för hag tycker att den är fantastisk.  Jag har bevittnat det hos så många människor omkring mig och även hos mig själv. När allt vi tagit för givet tas ifrån oss och allt vi tagit för sanning blir ifrågasatt, då tvingas vi ställa oss de stora frågorna. Om vi vågar gå hela vägen så förändras vårt liv för alltid. Det är magi och ingenting jag någonsin skulle vilja vara utan.

"The most interesting moment in a persons life is what happens to them when all their certainties go away. Then who do you become. That's the moment when the universe is offering up an invitation saying: Come and find me. However you have to. Because you're empty now and let me fill you.... The only thing that can fill an eternal hole is the eternal."

Har du varit där? Vad fann du?

http://youtu.be/E3SjiXoGhAM

Med all min kärlek,

Helena