What other people think of you is none of your business 

Människor kommer att döma dig oavsett vad du gör, så du kan lika gärna göra det du vill. Jag vet att jag skrivit om detta tidigare men det är verkligen en som jag behöver jobba med så det är värt att upprepas. Andras åsikter.

Jag växte upp med Jantelagen (vem tror du att du är?). Jag har spenderat mycket tid och energi på att oroa mig över vad andra ska tycka. Tänk om de dömer mig? Tänk om det tycker att jag är korkad? Tänk om de tror att jag tycker att jag är förmer? Ja, du fattar. Det är verkligen utmattande och jag tror vi alla har varit där.

Men, grejen är ju den att vi inte kan hoppa in i folks huvuden, vi kan inte veta vilka värderingar och åsikter de har vilket gör det omöjligt för oss att faktiskt veta vad de tänker. I tonåren ville jag inte äta godis bland folk för jag tänkte att andra skulle döma mig och tänka Kolla på den där tjejen, där går hon och äter godis fast hon ser ut som hon gör, det är ju äckligt! (Jag blir verkligen ledsen idag när jag inser vilka mantran jag gick runt med i mitt huvud.) Jag förstod inte då, att beroende på deras kontext, så kunde tanken lika gärna vara Kolla på henne, hon verkar härlig och kärleksfull, unnar sig lite godis och verkligen njuter av det. Eller vilken annan tanke som helst. Men med största sannolikhet så skulle ingen reagera på vad jag gjorde över huvud taget. Vi tror ofta att människor ska tänka en massa saker om oss och döma oss baserat på vad vi gör när de 9 gånger av 10 inte tänker någonting om oss, de har ju fullt upp att fundera över sig själva eller kanske över vad du ska tänka om dem.

Du kan inte kontrollera eller veta vad andra ska tycka eller tänka om dig. Och du kommer aldrig att älskas av alla. Människor kan störa sig på dig av anledningar du inte i din vildaste fantasi visste fanns. Så du kan lika gärna göra din grej, med goda intentioner, och låta andra få göras deras.

People are going to judge you whatever you do, so you might as well do what you want. 

I've been around this topic before but it's one I really have to struggle with so it's worth repeting. Other people's opinions.

I grew up in a culture of "Jante" (who do you think you are?). I've spent a lot of time and energy on worrying about what other people might think. What if they judge me? What if they think I'm stupid? What if they think that I might think that I'm better? Yeah, you get it. It's really exhausting and I think we've all been there. 

But, the thing is, we can't jump into other people's mind, we can't know their values and opinions which makes it impossible for us to know what they might think. In my teens, I didn't want to eat candy in front of other people because I thought other people's judgement would be Look at her, how can she eat candy, looking the way she already does, it's disgusting. (I get really sad now realizing what mantras I kept feeding myself with.) I didn't realize that, depending on their context, the thought might as well be Ah, look at her, she seems like a really loving person, treating herself to some candy and really enjoying it. Or whatever other thought. But most probably, no one would notice what I was doing. We often think that other people will think certain things about us as a consequence of what we do or say when 9 times out of 10 they won't think anything about us, cause they're too busy with their own lives. 

You can't control nor know what other people think of you. And you're never going to please everyone. You might tick people off for reasons you could never imagine. So, you might as well do your thing, with good intentions, and let others do theirs.  

 

With all my love,

Helena