Om du vill växa kommer det inte alltid att vara bekvämt

Livet går inte alltid lätt, och det är inte heller det jag vill, eftersom jag vill växa och utvecklas. Jag är här för att lära, bli mer upplyst och den bästa versionen av mig själv. Det betyder också att det inte alltid är bekvämt. Jag har gått igenom många faser av att hitta nya sidor hos mig själv, upplevt obekväma känslor och situationer. Jag gillar inte alltid det jag ser hos mig själv men jag kan lära mig att förlåta mig själv och acceptera den jag är. Men det kräver lite obehag innan jag kommer dit. Det kräver mycket kärlek.

Jag valde att komma hit för att lära och jag vet att det inte händer i min komfortzon, jag behöver komma ut och stretcha lite, till och med riska. Jag behöver välkomna förändring och ha ett öppet, icke dömande sinne. Jag behöver välja kärlek framför rädsla, om och om och om igen. Att veta att jag kommer att se tillbaka på den vackra, och smärtsamma, lektionen med tacksamhet, hjälper mig att känna tacksamhet även när jag är mitt i stormen.

Life is not always a smooth ride, and I don't really want it to be, because I want growth. I'm here to learn and to grow and become more enlightened and the best version of myself. It also means not always being comfortable.

I've been going through a phase of seeing new sides of myself, experiencing uncomfortable emotions and situations. I don't always like what I find in myself but I can learn to forgive myself and accept it. But it requires a bit of discomfort before I get there. It requires a lot of love. 

I chose to come here to learn and I know that that doesn't happen in my comfort zone, I need to get out and stretch or even risk. I need to welcome change and keep an open non judging mind. I need to choose love over fear, over and over and over again. Knowing that I'll look back at this beutiful, but somewhat painful, lesson with gratitude for the learnings helps me feel gratitude in the midst of it as well.

With all my love,

Helena