Jag söker sann kontakt

Att vara autentisk, sann och i kontakt har blivit mer och mer viktigt för mig. När jag möter en annan människa vill jag vara på riktigt, ärlig, själ till själ eller i alla fall hjärta till hjärta. När jag är med mig själv vill jag ha samma sak. Närhet. Jag har alltid varit ganska dålig på att konversera kring väder, sport eller de senaste nyheterna men jag har också insett att det finns en tid och plats även för det, ibland behövs det för att komma till det som är på riktigt. Men jag ser samtidigt att jag söker efter riktig kontakt i alla delar av mitt liv. Jag träffar helst vänner en och en. Jag träffas hellre öga mot öga än pratar över telefon. Jag lägger hellre ner mer tid på några få relationer än att hålla på att jonglera för många på för lite tid.

Det finns inget som ger mig så mycket energi som sann kontakt. Konversationer som lever sitt egna liv och där tankarna utvecklas någonstans emellan mig och den jag pratar med. När själar möts.

Jag hoppas att vårt samhälle inte blir helt digitaliserat (även om det är så mycket jag älskar med den digitala världen), för jag tror att det är i sann kontakt som läkande på djupet kan ske.

Authenticity, truth and connection is becoming more and more important to me. If I meet with a person I want it to be real, honest, soul to soul or at least heart to heart. If I spend time with myself I want the same thing. Closeness.

I've always been quite bad at conversating the weather, sports or the latest media trend but I've also come to understand that there is a time and place for that as well, sometimes it's necessary to get to the real deal. But I see that I strive more and more for real connection in all parts of my life. I rather meet with friends one on one. I rather sit down and talk face to face than over the phone. I rather spend time with one relationship than juggling many on too little time.

There's nothing that energizes me more than true connection. Conversations that just live their own life and when the thoughts evolve somewhere in between. When souls meet. 

I hope our society is not turning into a completely digitalized world (although I love so much about the digital), I believe it's in real connection true healing occurs.

With all my love,

Helena