Tillit räcker

Jag lyssnar en hel del på min inre kompass och jag är öppen för att testa nya saker. Jag försöker vara optimistisk och jag älskar att vara naiv. Det finns så många nya metoder, terapier, metafysiska inställningar och förhållningssätt till holistisk hälsa som vi ännu inte har upptäckt och det finns en massa som fungerar men där vetenskapen inte hunnit ikapp och bevisat det än. Jag går dit mitt hjärta säger åt mig att gå. Så länge det känns rätt, inte skadar mig eller någon annan och jag litar på källan till informationen kommer jag att prova det och jag själv kommer att vara beviset på om det fungerar eller inte, för mig. Oftast är det också gratis. Jag älskar att lära mig, utforska och erfara och jag tror att trial and error är ett bra sätt att hitta vad som är bra för mig och min hälsa.

Vet du vad som är bäst för dig och din hälsa?

I listen a lot to my inner guidance system and I'm open to trying out new things. I try to stay optimistic and I love being naive. There are so many new methods, therapies, metaphysical beliefs and holistic health approaches out there that we haven't discovered yet and there's a lot that works but where science haven't caught up yet. I go where my heart tells me to go.

As long as it feels right, it doesn't hurt me or anyone else and the source is someone I trust I'll try and will have myself as proof if it works or not, for me. Most of the time it's also for free. I love learning, exploring and experiencing and I think that trial and error is a good way to find out what's best for me and my health.

Do you know what's best for you and your health?

IMG_3724 With all my love, Helena