Droger är droger

Forskningen kommer fram med fler och fler droger som får oss att må bättre. Problemet är att drogerna (även kallade läkemedel) är till för att förminska våra symtom, inte för att hela. Den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden är biverkningar på mediciner, som tas i föreskriven dos, oftast utskriven på recept av läkare! För mig är det här verkligen galet och det har tagit mig många år (och en hel del konsumtion av läkemedel) att inse det. Läkemedelsföretagen vill tjäna pengar så deras mål kommer alltid vara att hitta fler läkemedel och att få oss att tro att vi behöver dem mer eftesom de tjänar sina pengar genom att sälja dem till oss. Deras mål kommer aldrig vara att hela dig eftersom det skulle försätta dem i konukurs.

Läkare tränas att leta efter sjukdom och inte vad som kan hjälpa oss att läka permanent och läkemedelsföretagen sponsrar ofta läkarutbildningen på olika sätt för att göra läkarna till en del av sin säljstyrka och skriva ut läkemedel för allt möjligt.

Debatten handlar idag om funktionsmedicinens (de så kallade kvacksalvarnas) inställning till läkning och helande där kroppens ges naturliga byggstenar för självläkning, permanent. Jag undrar vilka som var intresserade av att starta den debatten?

Research is finding more and more drugs to help us feel better. The problem is that the drugs are meant to relieve the symptoms, not to heal. And, the third most common cause of death in the western world is side effects from drugs, taken at the right dose, most of the time prescribed by a doctor! To me, this is profound and it has taken me many years (and some heavy drug consuming) to realize it.

The pharmaceutical companies want to make money, their aim is always going to be to find more drugs and to make us need them more and more because that's how they make more money out of selling it to us. Their aim will never be to heal you because that would make them go out of business.

Doctors are trained to look for sickness and not what makes us heal permanently and the pharmaceutical industry have bought in to the medical training to make all doctors part of their sales team of prescribing drugs for anything.

And the debate is about the functional medicines approach to healing; giving the body the natural building blocks to heal itself, permanently. I wonder in whose interest that started?

IMG_3605