Ju mer jag förstår, desto mer förstår jag att jag inte förstår

Det här en ett av livets mirakel. Jag är inte klar och jag kommer aldrig att bli. I denna insikt ligger verkligen en skatt. Jag har jobbat mig igenom min beskärda del av helande och personlig utveckling. Jag har gått många år i terapi, jag har rest både geografiskt och inåt, jag har läst böckerna och jag har gått kurserna, jag har reflekterat och diskuterat, allt med målet att förstå. Att nå svaren.

Det bästa är att när jag väl hittar svaren på en fråga så dyker en ny fråga upp. Jag har lärt mig att verkligen uppskatta det, jag har lärt mig att fokusera mer på frågorna än på svaren.

Jag vill utvecklas, att fortsätta lära mig. Jag vill alltid fortsätta att vara nyfiken och jag vet att jag alltid kommer att vara det för den finns inget slut, ingen absolut sanning och jag älskar det!

This is the true beauty of life to me. I'm not finished and I never will be. In this lies a true blessing.

I've done my fair share of self healing and personal development. I've been in theraphy, I've been in silence, I've travelled geographically and inwards, I've read the books and I've done the courses, I've reflected and discussed, all in the aim to understand. To achieve the answers.

The most beutiful thing is that whenever I find the answer to my question another question arises. I've learned to enjoy that, I've learnt to focus more on the questions rather than the answers.

I want to grow, I want to keep learning, I want to always stay curious and I know I always will because there is no end, no absolute truth and I love it.

IMG_3527 With all my love, Helena