Make sure you find what's inspiring you, and avoid what is tiring you

Vi behöver alla ta ansvar för att hålla en hög energi, både för vår egen skull och för att vi ska kunna göra nytta i världen. Jag tror att att hitta det som verkligen inspirerar dig är en andlig praktik som alltid kommer att säkerställa att du har en hög energi. Ordet inspiration kommer trots allt ifrån att vara in spirit. Jag skrev om rösten vår vår inre kompass i lektion #9 och jag tror att inspiration är en av de rösterna. När vi känner oss inspirerade är vi på rätt väg.

Jag har verkligen känt mig otroligt inspirerad sen jag startade den här bloggen och sen jag satte tid åt sidan för att hålla mig inspirerad och med en hög vibration. Jag har samlat några av mina bästa inspirations- och informationskällor på sidan ovanför titeln på bloggen. Ta en titt där och se om några av alla dessa fantastiska personer kan inspirera även dig.

We all need to take responsibility for keeping our energy on a high level, both for our own sake and for the good of the world. I think that finding what inspires you is a truly spiritual practice that will always keep our energy high. The word inspired comes from being in spirit after all.

I wrote about the language of our inner guidance system in lesson #9 and I think that inspiration is one of those languages just as well. When we feel inspired we are on the right path.

I've felt incredabily inspired since I started this blog and since I put time aside to give room for keeping myself inspired and on high energy vibrations. I've gathered some of my greatest sources of inspirationon the new page above the headline of the blog. Please take a peek on these incredible people and see if they can inspire you as well.

IMG_3638 With all my love, Helena