Kontakten med dig själv

I ett samhälle där vi dagligen blir påminda om vilka vi borde vara, hur vi borde se ut och vad vi borde ägna vår tid åt är det lätt att tappa bort sig själv. När vi ständigt jämför oss och jämförs med andra är det inte underligt om vårt självförtroende sviktar från en dag till en annan. I sociala medier bombarderas vi dessutom ständigt av alla andras "perfekta" stunder och kan lätt tycka att vårt eget liv verkar futtigt och tomt i jämförelse. Det är då vi behöver veta hur vi får kontakt.  Jag behöver ett ganska stort mått av egentid, gärna i naturen. Det är när vi ger oss själva en paus från den kultur och det samhälle vi lever i som vi kan få kontakten inåt, där de enda sanna svaren för just oss finns. Det finns ingen annan än du själv som kan ge dig svaren på de riktigt stora frågorna. När vi inte ger oss själva den möjligheten att stanna upp och lyssna eller vågar blicka inåt kan vi lätt leva ett helt liv baserat på andras förväntningar eller önskemål. När du inte orkar söka svaren inom kan det vara lockande att slå upp en tidning för att få reda på hur du borde leva eller söka i sociala medier efter ett ideal att försöka kopiera. 

Självkänslan är nyckeln. Tron att du duger som är, att du är nog och att du inte behöver prestera för att vara värd att vara här och vara älskad. Jag tror också att just självkänslan blir mer och mer åsidosatt i vårt samhälle av ständig bekräftelse som föder behovet av mer.

Jag märker det tydligt på mig själv. Efter perioder då jag fått mycket bekräftelse av olika anledningar, och det plötsligt blir tyst, då kan jag börja ifrågasätta mitt värde. Då vänder jag mig till naturen, som alltid finns där, ovillkorligt. Jag mediterar mera, för att få kontakt och grunda mig. Jag påminner mig om att jag har rätt att vara här, därför att jag är född. 

Vad gör du för att grunda dig i ditt egenvärde bortom bekräftelsebehov och andras förväntningar? 

Med all min kärlek,

Helena