Flytta fokus från vad till varför

Vi har alla olika issues vi jobbar med, saker vi vill förändra i våra liv. Ibland handlar det om att bli mer hälsosam, hitta ett jobb som stimulerar oss eller lösa en konflikt i en nära relation. Ibland handlar det om att bli snällare mot oss själva eller fokusera mer på det vi är tacksamma för. Oavsett vad så hamnar ofta fokus på vad:et. Det faktum att vi äter ohälsosamt, känner oss omotiverade på jobbet eller bråkar mycket i en relation. Konstaterandet att vi är elaka mot oss själva i tanke och handling eller fokuserar på bristen. Vi ser på vad som är och strävar efter något annat. Ett annat vad.  Energin till förändring ligger i varför. Varför tar jag inte hand om min kropp? Varför trivs jag inte på jobbet? Varför bråkar vi så mycket? Varför är jag elak mot mig själv? Varför kommer jag inte åt tacksamheten? Vad:et är symtomen, varför är orsaken och orsaken kommer alltid ifrån någon form av rädsla. När vi kan identifiera rädslan och förstå den, först då kan vi omvända den, förändra orsaken till smärtan och därmed förändra våra liv. 

Nästa gång du identifierar ett område i ditt liv du vill förändra, reflektera över varför du är där du är just nu.  

  Med all min kärlek,

Helena