Du passar inte in där, det är därför du behövs

Jag pratade med en god vän om min stundvisa frustration över mitt jobb där jag ibland kan känna mig ensam i en miljö som är fylld av mycket rädsla och stort fokus på pengar. Hon sa det finaste: Du passar inte in där, det är därför du behövs.  Det där träffade mig verkligen. Jag tror att det ibland är vår roll att vara annorlunda, stå för något annat. Orka vara ljuset i så mycket mörker. Våga stå för kärlek i en värld av så mycket rädsla. Det är inte alltid bekvämt eller särskilt härligt och ibland känns det helt meningslöst. Men kom alltid ihåg att en fjärils vingesslag kan få stora konsekvenser och din närvaro, dina ord och dina handlingar kan så frön som får långtgående effekter. 

Du är viktig. Du spelar roll. Du gör avtryck var du än går. Var det ljus du vill se i världen. Och acceptera att det faktum att du ibland inte passar in kan vara själva anledningen till varför du behövs, just där, just då. 

Med all min kärlek,

Helena