Learn the rules like a pro so you can break them like an artist

Det sägs att Pablo Picasso sa det. Bra sagt. När jag började den här livsstilsförändringen så var jag verkligen noga och fick panik om jag missade en enda detalj i min kosthållning. På ett sätt tror jag att just det var en av framgångsfaktorerna för att min kropp skulle hitta tillbaka till hälsan, samtidigt som ju stress också skapar inflammation och det var ju just det jag försökte läka.

Jag tror jag har hittat en balans nu. Jag får inte panik över något även om min kosthållning fortfarande är ganska strikt. Men ibland så är det svårare än annars att verkligen leva som jag lär och när det händer så stressar jag inte upp mig så mycket över det. Jag känner min kropp, min hälsa och jag vet vad den behöver men jag försöker att inte aktivera en stress respons när jag inte alltid kan ge den det den behöver. Det skulle bara trigga inflammationen ännu mer.

Och varje gång jag väljer att spåra ur lite, genom att äta pommes frites eller mörk choklad med socker, så ser jag till att njuta av det, ordentligt. Jag tar emot det helt och fullt utan att känna skuld. Det är min kropp, min hälsa och mina val.

Jag är VD i mitt liv och min hälsa så jag låter inte andra bestämma när jag ska bryta mot reglerna. Det är mitt val och även mitt ansvar att hantera eventuella konsekvenser.

It was Pablo Picasso who said that. Well said.

When I started on this food journey I was really notorious about everything and I really freaked out if I missed out on one single detail in my food regimen. On the one hand, I think that was one of the keys to my success in getting back to health. On the other hand, stress also causes inflammation which was the very thing I was trying to heal.

I think I've found a balance now. I don't obsess about anything although my diet still is quite strict. But, there are times and places when it's harder to live perfectly true to my beliefs and when that happens I don't freak out anymore. I know my body, my health and I know what it needs but I try to make sure not to alert my stress response whenever it doesn't get it. Because that's just a way of triggering the inflammation even more. 

And whenever I decide to go off track for a little bit, eating french fries or dark choclate with sugar in it, I make sure I enjoy it. I make that a special occasion and I embrace it all fully, without feeling guilty about. It's my choice, my health and my happiness.

I'm the CEO of my life and my health, so I don't let other people decide when it's okey to break the rules. That's for me to decide and for me to handle potential consequences. 

With all my love,

Helena