Mer klokskap än intelligens

Vi lever i ett samhälle som höjer intelligens till skyarna. Du ska ha bra betyg, du ska fatta vad alla pratar om och komma med intelligenta motargument, du ska analysera komplexa samhällsproblem. Men det är aldrig den förmågan som jag haft mest nytta av i mitt liv, inte ens i arbetslivet. Det som sitter på mina axlar. Det är klokskap, känsla, vishet och intuition som har tagit mig hit. Som har hjälpt mig att skapa mitt drömliv. Det som oftast bor nedanför axlarna eller helt utanför vår fysiska kropp. Det är det som hjälper oss i en knivig situation. Det är det som fördjupar våra relationer. Det är det som vägleder oss när vi gått vilse. Det är det som hjälper oss att bedöma vilket nästa steg som är bäst. Det är det som hjälper mig att hjälpa mig själv, be om hjälp från en vän eller från något större än mig själv.

Du behöver inte vara "smart" för att vara smart. Hög IQ tar dig inte hela vägen. Den mänskliga erfarenheten är så mycket mer komplex än vår mänskliga intelligens någonsin kan ta in.

Med all min kärlek,

Helena