Sluta räkna kalorier, börja räkna kemikalier

Jag har varit obekväm med min storlek så länge jag kan komma ihåg. Shit, det låter verkligen sorgligt när jag skriver ut det såhär, men det är sant. Till och med när jag var riktigt tanig som väldigt sjuk tonåring var jag missnöjd eftersom jag kände mig som skinn och ben när alla andra började ha bh. Det, återvände dock snabbt till att jag kände mig för stor igen när jag blev bättre från min ulcerösa colit och gick upp i vikt igen. Jag har gått på oräkneliga dieter och jag har haft många elaka konversationer med mig själv framför spegeln. Sommaren 2012, när jag ändrade min kost av mycket mindre ytliga anledningar så ändrades även det perspektivet. Jag lärde mig mer om hälsa och att det är så mycket mer om vitalitet, förmåga och känslor än om utseende. Jag lärde mig att räkna kemikalier istället för att räkna kalorier eftersom hälsa kommer inifrån.

Det är viktigare för mig att må fantastiskt än att ha en perfekt kropp och jag blir bättre och bättre varje dag på att älska mig själv precis som jag är. Jag vaknar varje morgon med en massa energi, min kropp är stark och kapabel och det är huvudsaken, att ha förmågan att använda min kropp på de sätt jag behöver för att kunna leva mitt drömliv. Den kroppen får jag genom att göra hälsosamma val avseende vad jag äter, dricker och tänker, att det jag stoppar i mig är rent, naturligt och packat med livskraft.

I've been uncomfortable with my size for as long as I can remember. God, that's really sad when I write it out like that, but it's true. Even when I was really skinny being really sick when I was a teenager I was unhappy because I felt like skin and bones when everyone else was starting to wear a bra. That, however, quickly changed back to feeling that I was too big again when I got better from my ulcerative colitis and gained weight. I've been on countless diets and I've had a lot of nasty conversations with myself while looking in the mirror.

In the summer of 2012, when I changed my diet for a lot less superficial reasons that perspective also changed. I learned more about true health and that it's so much more about vitality, ability and feelings than it is about looks. I realized that it's more about counting chemicals than counting calories because real health springs from within. 

I much rather feel amazing than have the perfect body and I'm learning more and more everyday to love myself just the way I am. I wake up every morning feeling energized, my body is strong and powerful and that's what's important, having the ability to use my body the way I need to in order to live the life I dream of. I get that by making healthy choices when it comes to what I eat, think and feel, and making sure everything I put in is clean, natural and packed with life force.

With all my love,

Helena