Vänta inte på diagnosen

Jag vet att det här kan låta både hårt och provokativt, men det är viktigt. Jag får så ofta höra, när jag pratar med människor om hur jag ser på hälsa och de val jag gör i förhållande till den att; Ja, jag är ju glad att jag inte behöver oroa mig för det där för jag är ju frisk eller Bra att veta, om jag någonsin blir sjuk ska jag kanske fundera på det där. Min följdfråga blir då Varför vänta? Varför vänta tills du faktiskt blir sjuk med att göra de val du vet är bra för dig? Varför vänta tills kroppens resurser är slutkörda innan du gör en förändring?

Med detta vill jag inte marknadsföra mina egna val när det kommer till min hälsa. Vad din kropp behöver kan vara helt annorlunda från vad min behöver. Det finns ingen one size fits all när det kommer till hälsa. Det jag ifrågasätter är valet att vänta när du gör val som du vet är ohälsosamma. Om vi bara tänkte mer på förebyggande hälsa skulle vi behöva få mindre panik när obalansen väl har slagit till. Om vi tänkte mer proaktivt än reaktivt tror jag vi skulle ha ett hälsosammare samhälle.

Ta ansvar för din hälsa idag, oavsett hur du mår just idag. Lär känna din kropp och dess behov och gör val i enlighet med vad den behöver. Jag lovar dig att du skulle önska att du hade gjort det om du en dag skulle bli riktigt sjuk och vet att det finns saker du hade kunnat göra i förebyggande syfte. Mer hälsa och glädje åt folket!

I know this might seem both harsh and provocative but to me this is essential. I so often hear, when I talk to people about how I view health and what choices I make when it comes to it Well, I'm happy I don't need to worry about that cause I feel fine or Good to know, if I ever get sick I might think about those things. My question is then Why wait?

Why wait until you actually get sick to start making the choices you know is good for your health? Why wait until all your body's resources are burned out before you make a change?

This is not marketing my own choices when it comes to health. What your body needs might be totally different from mine. There is no one size fits all. What I'm questioning is the waiting when you know you are making choices that are unhealthy. If we thought more about prevention and less about panicking when the dis ease in the body is a fact. More about pro action than re action I think we all would be better off. 

Take responsibility for your own health today, regardless of what state it's in. Get to know your body and its needs and make choices accordingly. I promise you, you would wish you had if you one day would get really sick, knowing you could have done something to prevent it. Be healthy and happy! 

 

With all my love,

Helena