En användbar treenighet

När jag ska ta beslut i mitt liv brukar jag luta mig på treenigheten; vetenskap, sunt förnuft och intuition. Alla är bra, till och med nödvändiga, men de fyller olika funktioner och de kompletterar varann.  När det gäller beslut kring min hälsa börjar jag alltid med intuitionen, eller snarare den börjar alltid med mig. Den talar numer utan att bli tillfrågad och inte mig emot. Oftast går jag sedan vidare till vetenskapen, även om den inte är nödvändig för mig. Jag tar reda på fakta och läser på, jag lär mig mer. Det sunda förnuftet hjälper mig att skilja på bluff och verklighet. Men sen, innan jag tar mitt beslut går jag tillbaka till intuitionen igen. Hur känns det nu, efter vetenskap och fakta, prövat med sunt förnuft? Och oftast, känns det precis som innan vetenskap och förnuft, för intuitionen har alltid rätt. När mitt beslut eventuellt förändras så handlar det oftast om att min initiala känsla var rädslobaserad eller att den blivit det efter vetenskaplig prövning.

Allt detta sker oftast omedvetet och av sig själv, men när jag verkligen sätts på prov har jag insett att det är de här stegen jag tar. 

Hur tar dina beslut? Det viktigaste är att du vet vad som är rätt för dig. 

Med all min kärlek,

Helena