Det är inte jobbigare att ta ansvar än att vara arg

Varför är vi ibland så rädda för att ta ansvar? Vad är det vi tror ska vara så jobbigt med att ta ansvar för våra liv, våra val eller våra handlingar? Eftersom ett nej till något, i det här fallet ansvar, är ett ja till något annat, vad väljer vi istället för att ta ansvar? Ofta tror jag att vi tror att det är lättare att vara arg, bitter eller hjälplös än att ta ansvar eftersom vi ofta väljer det fast det förstås är ett omedvetet val som vi tror är ett icke-val. Det finns inga icke-val. Det finns medvetna och omedvetna val. Men val gör vi.

Att ta ansvar för våra liv betyder ibland att vi inte kan skylla på någon annan för hur vårt liv ser ut. Att vi inte kan gå omkring och bära på ilskan för vi ser hur våra tankar och vårt eget agerande har bidragit till situationen.

Jag vet inte vad du tänker men för mig ger bara tanken på ansvar en lättnad, ett extra utrymme och en helt annan kraft. Så länge jag är medveten väljer jag ansvar.

Med all min kärlek,

Helena