Balansen är det viktiga

Jag tycker mig höra en del motargument mot balans just nu i sociala medier och jag tror verkligen att det är här, precis som överallt annars, en begreppsförvirring som gör att människor pratar om varandra. För mig handlar hälsa om balans. Balansen behöver inte vara jämn över en viss dag eller ens vecka utan ett balanserat liv är så mycket större än det. Motsatsen till balans är för mig ensidighet. Balans handlar om att hitta lagom mycket aktivitet och lagom mycket återhämtning för just dig. Det handlar om att äta allt det där som kroppen tackar oss för och ibland kunna "fuska" och veta att kroppen klarar det. Balans är att kunna vara med sig själv och se inåt och interagera med andra och leva utåt.

Ensidighet och därmed brist på balans är att köra på för hårt alldeles för länge eller göra ingenting och sluta utvecklas. Eller att äta så strikt så att vi blir besatta av att följa en viss plan eller att bara äta skräp. Ensidighet kan också vara att helt gå in i sig själv helt och hållet och under lång tid eller att bara leva utanför, för andra, med andra, i brist på kontakt inåt.

Jag har faktiskt inte ens slagit upp ordet balans i en ordbok (finns ens de längre?) men jag tycker vi alla har möjlighet att skapa vår egna mening. Utifrån min definition av balans tror jag att den är både realistisk, eftersträvansvärd och möjlig. Vad är balans för dig?

Med all min kärlek,

Helena